Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Kierownictwo


Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marcin Zawiła


Godziny pracy

Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A)

poniedziałek – środa – 7:30-15:15 
czwartek – 7:30-16:15 
piątek – 7:30-14:15


Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów: 

poniedziałek – środa – 7:40-15:15 
czwartek – 7:40-16:15 
piątek – 7:40-14:15

Godziny urzędowania:
 
poniedziałek – środa – 7:30-15:30
czwartek – 7:30-16:30
piątek – 7:30-14:30   

 

Konta bankowe

Konto dochodów Miasta

Bank Millennium S.A.
98 1160 2202 0000 0000 6011 5566


Konto depozytowe

Bank Millennium S.A.
97 1160 2202 0000 0000 6011 5681


Konto dochodów Skarbu Państwa

Bank Millennium S.A.
74 1160 2202 0000 0000 6011 5610


Zobacz pełną informację klikając Więcej >>

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Ochrona danych osobowych

W Urzędzie Miasta Jelenia Góra  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych...

więcej o informacji: Ochrona danych osobowych

Zarządzenia Prezydenta

zarządzenie nr: 0050.1490.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1490.2018.VII

wydane przez Pezydent Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w trakcie trzeciego wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki „Nowe Cieplice” w Jeleniej Górze

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1489.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1489.2018.VII

wydane przez Pezydent Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kamiennogórskiej w Jeleniej Górze

zarządzenie nr: 0050.1488.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1488.2018.VII

wydane przez Pezydent Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu (czwarte wyłożenie) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze

zarządzenie nr: 0050.1487.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1487.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze za 2017 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1486.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1486.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w roku 2018 - II nabór

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1485.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1485.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.1078.2017.VII w sprawie nadania "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jelenia Góra"

Status Obowiązujące

Obwieszczenia Prezydenta

648.2018.VII

Obwieszczenie w sprawie przewidywanego zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Pijawnik, zlokalizowaną na terenie Jeleniej...

644.2018.VII

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wykazu lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w gruncie,  w drodze przetargu nieograniczonego

645.2018.VII

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 1 Maja 28 w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziału w gruncie związanego z tym lokalem

643.2018.VII

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej przy ulicach Trasa Czeska - Lubańska w Jeleniej Górze

642.2018.VII

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Wodnej w Jeleniej Górze – etap A

639.2018.VII

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Jeleniej Górze, wraz ze sprzedażą związanych z tymi lokalami udziałów w gruncie

Uchwały Rady Miejskiej

uchwała nr: 448.LII.2018

uchwała nr 448.LII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązująca

uchwała nr: 447.LII.2018

uchwała nr 447.LII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 446.LII.2018

uchwała nr 446.LII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 445.LI.2018

uchwała nr 445.LI.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

Status Obowiązująca

uchwała nr: 444.LI.2018

uchwała nr 444.LI.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018 poz. 2689 z dnia

uchwała nr: 443.LI.2018

uchwała nr 443.LI.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018 poz. 2688 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij