Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Kierownictwo

Jerzy Łużniak


Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Jerzy Łużniak


Godziny pracy

Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A)

poniedziałek – środa – 7:30-15:15 
czwartek – 7:30-16:15 
piątek – 7:30-14:15


Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Komunikacji przyjmują klientów: 

poniedziałek – środa – 7:40-15:15 
czwartek – 7:40-16:15 
piątek – 7:40-14:15

Godziny urzędowania:
 
poniedziałek – środa – 7:30-15:30
czwartek – 7:30-16:30
piątek – 7:30-14:30   

 

Konta bankowe

Konto dochodów Miasta

Bank Millennium S.A.
98 1160 2202 0000 0000 6011 5566


Konto depozytowe

Bank Millennium S.A.
97 1160 2202 0000 0000 6011 5681


Konto dochodów Skarbu Państwa

Bank Millennium S.A.
74 1160 2202 0000 0000 6011 5610


Zobacz pełną informację klikając Więcej >>

Ochrona danych osobowych

Zarządzenie nr 0050.1571.2018.VII

Ważny komunikat

Zmiana lokalizacji Wydziałów

Szanowni Państwo! W związku prowadzeniem prac remontowych jeleniogórskiego ratusza uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany lokalizacji niżej wymienionych wydziałów Urzędu Miasta Jelenia Góra.   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeniesiono do...

więcej o informacji: Zmiana lokalizacji Wydziałów

Zarządzenia Prezydenta

zarządzenie nr: 0050.18.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.18.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.16.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.16.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia audytu organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.15.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.15.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.1078.2017.VII w sprawie w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jelenia Góra”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.13.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.13.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 0050.988.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „TRAK”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.12.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.12.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.11.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.11.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Status Obowiązujące

Obwieszczenia Prezydenta

09.2018.VIII

Obwieszczenie zawiadamiające o przewidywanym zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w rejonie ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze, na...

05.2018.VIII

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania posiadanych nieruchomości –w drodze bezprzetargowej

06.2018.VIII

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

02.2018.VIII

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości WYKAZU GRUNTÓW DO WYDZIERŻAWIENIA STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA JELENIA GÓRA

04.2018.VIII

Obwieszczenie w sprawie przewidywanego zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Norwida w Jeleniej Górze, na...

03.2018.VIII

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Staniszów oddz. 5 c, przy Alei Solidarności w Jeleniej Górze, zlokalizowanego na terenie działek nr: 1/9 (AM-1,...

Uchwały Rady Miejskiej

uchwała nr: 482.LVII.2018

uchwała nr 482.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie odwołania Skarbnika Miasta

Status Obowiązująca

uchwała nr: 481.LVII.2018

uchwała nr 481.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie wyboru ławników

Status Obowiązująca

uchwała nr: 480.LVII.2018

uchwała nr 480.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uwagi Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

uchwała nr: 479.LVII.2018

uchwała nr 479.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia na 2018 rok zadań, na które przeznacza się srodki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: 478.LVII.2018

uchwała nr 478.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra

Uwagi Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018 poz.5377 z dnia

uchwała nr: 477.LVII.2018

uchwała nr 477.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij