Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach w dwóch niezależnych komisjach konkursowych ds. oceny ofert w związku z:

- ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie;

- ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony obywateli, w tym ratownictwo wodne.

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) w pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział  w konkursach;

b) osoby  będące w składzie komisji stosują przy przeprowadzaniu oceny ofert kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy oraz zasady ujęte w ogłoszeniu o konkursie;

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

d) korzystać z pełni praw obywatelskich oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej;

e) posiadać przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej

lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;

f) każdy członek komisji przed rozpoczęciem działalności komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia woli wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji.

2. Praca w  komisji konkursowej jest nieodpłatna i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

 3. Zgłoszenia osób do pracy w komisji na załączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji, należy zgłaszać w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Zarządzania Kryzysowego ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra.

4. Tryb działania komisji konkursowej określa w/w ustawa i „Program współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok”, stanowiący załącznik do uchwały Nr 369.XLV.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 listopada 2017 r.

 5. Lista kandydatów na członków komisji konkursowej zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.Jelenia Góra, dnia 28 czerwca 2018 roku.Z up. PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

            (-) Jerzy Łużniak

      Zastępca Prezydenta Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij