Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Terminy naborów wniosków:


  •     I nabór – do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,
  •     II nabór – do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Po wyczerpaniu środków finansowych przewidzianych w budżecie na finansowanie ochrony zabytków po zakończeniu I naboru, Prezydent Miasta Jeleniej Góry może odwołać II nabór wniosków.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy stan zachowania zabytku uległ nieprzewidzianemu pogorszeniu wskutek działań atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych i wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych, powyższe terminy nie mają zastosowania (wnioski można składać w dowolnym terminie).

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY
Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku. W wyjątkowych sytuacjach, gdy stan zachowania zabytku uległ nieprzewidzianemu pogorszeniu wskutek działań atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych i wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych, dotacja może być udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY DOTACYJNEJ
Po otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu, warunkiem przystąpienia do podpisania umowy dotacyjnej z Miastem Jelenia Góra jest przedstawienie przez Dotowanego skorygowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, dostosowanych do przyznanej kwoty dotacji.

OBOWIĄZKI DOTOWANEGO
W trakcie realizacji zadania oraz w okresie 3 lat od momentu podpisania umowy Dotowany zobowiązuje się do:
  • umieszczania w miejscu realizacji zadania metalowej tablicy w formacie 1 A 4 informującej o dofinansowaniu przez Miasto Jelenia Góra. Koszty wykonania i zamieszczenia tablicy Dotowany pokryje z własnych środków,
  • umieszczania informacji o dofinansowaniu we wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób  zapewniający jej dobrą widoczność.

Wzór informacji o dofinansowaniu stanowi załącznik do umowy.
Pozostałe obowiązki Dotowanego określa Umowa.

Aktualizacja 12 listopada 2019r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij