Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Dane podstawowe

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
fot. Krzysztof Nowosławski

Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 101, 75 75 46 210
fax. 75 75 46 159

Urząd Miasta Jelenia Góra

NIP: 611-238-50-43
Regon: 000579431

* * *

Miasto Jelenia Góra

NIP: 611-000-38-99
Regon: 230821523W Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A) Klienci przyjmowani są:

  • poniedziałek - środa od 7:30 do 15:15

  • czwartek - od 7:30 do 16:15

  • piątek - od 7:30 do 14:15

Klientów Urzędu Miasta zapraszamy do Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6A w Jeleniej Górze (zielony budynek-parter), w którym można załatwić sprawy dotyczące dowodów osobistych, meldunków, działalności gospodarczej, architektury i budownictwa.

TEL. 75/75 46 356, FAX 75/75 46 352

e-mail: wom@jeleniagora.pl


W Wydziale Komunikacji (przy ul. Sudeckiej 29) Klienci przyjmowani są:


  • poniedziałek - środa od 7:40 do 15:15

  • czwartek - od 7:40 do 16:15

  • piątek - od 7:40 do 14:15KANCELARIA
Ul .Ptasia 2-3

tel. 75 75-46-171
fax 75 75-46-159
e-mail: ratusz_um@jeleniagora.pl


KANCELARIA
ul. Sudecka 29

tel. 75 75-46-200 i 210,
fax 75 75-46-290 i 325
e-mail: sudecka_um@jeleniagora.pl


PREZYDENT MIASTA
Ul. Sudecka 29

Jerzy Łużniak

tel. 75 75-46-103
e-mail: sekretariat@jeleniagora.pl


PIERWSZY Z-CA PREZYDENTA MIASTA
ul. Sudecka 29

Janusz Łyczko

tel. 75 75-46-105
e-mail: sekretariat@jeleniagora.pl


Z-CA PREZYDENTA MIASTA
ul. Sudecka 29

Konrad Sikora

tel. 75 75-46-258
e-mail: sekretariats_um@jeleniagora.pl


SEKRETARZ MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Daniel Lepieszo

tel. 75 75-46-155
e-mail: sekretarz_um@jeleniagora.pl


SKARBNIK MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Jacek Kopeć

tel. 75 75-46-150
e-mail: skarbnik_um@jeleniagora.pl


BIURO PREZYDENTA MIASTA
Ul. Sudecka 29


Kierownik: Jerzy Zębik


tel. 75 75-46-184
e-mail: jzebik@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Miasta: Jacek Kopeć
tel. 75 75-46-150


tel. 75 75-46-208 - Informacja podatki,

Referat Planowania i Analiz
Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75-46-148, -147, -179, -135
planowanie_um@jeleniagora.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Ul. Sudecka 29
tel. 75 75-46-209
podatki_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Ul. Sudecka 29

p.o. Zastępca Skarbnika Miasta: Jolanta Sawicka

tel. 75 75-46-365


Referat Rachunkowości
tel. 75 75-46-309
ksiegowosc_um@jeleniagora.pl

Referat Egzekucji
tel. 75 75-46-366
windykacja_um@jeleniagora.pl

Referat Dochodów Niepodatkowych
tel. 75 75-46-358


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Mirosława Michułka

tel. 75 75-46-253
e-mail: woik_um@jeleniagora.pl


MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW
Pl. Ratuszowy 58

Dominika Jagielska

tel. 75 75-46-110
e-mail: rzecznik_um@jeleniagora.pl


BIURO RADY MIEJSKIEJ
Ul. Sudecka 29

Kierownik: Małgorzata Trubiłowicz

tel. 75 75-46-108
e-mail: rm_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI
Pl. Ratuszowy 58

P.O. Naczelnika Wydziału: Michał Kryla

tel. 75 75-46-154
e-mail: kultura@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Daniel Lepieszo

tel. 75 75-46-274  e-mail: komunikacja@jeleniagora.pl

Prawa Jazdy (e-mail: prawajazdy@jeleniagora.pl)
tel. 75 75-46-280 pok.1

Rejestracja Pojazdów (e-mail: rejestracja@jeleniagora.pl)
tel. 75 75-46-234 lub 284 pok. 3 i 4

Wydawanie Dowodów Rejestracyjnych
tel. 75 75-49-882 pok. 6

Zgłoszenie zbycia pojazdów, wyrejestrowanie pojazdów, wpisanie adnotacji np. HAK, GAZ oraz odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
tel 75 75-46-260 pok. 10

Transport i Ośrodki Szkolenia Kierowców (e-mail: transport@jeleniagora.pl)
tel. 75 75-46-219 pok. 11


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Ptasia 2-3
e-mail: nieruchomosci@jeleniagora.pl

P.O. Naczelnika Wydziału: Katarzyna Chilewska
75 75-46-295

Referat Mienia Miasta
tel. 75 75-46-248
e-mail: nieruchomosci@jeleniagora.pl

Referat Mienia Skarbu Państwa
tel. 75 75-46-324
e-mail: wgigg3_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
ul. Ptasia 2-3

Naczelnik Wydziału: Maria Matuszewska (geodetamiasta@jeleniagora.pl)
tel. 75 75-49-852

nadawanie numerów adresowych
tel. 75 75-46-227 pok. 224

wydawanie decyzji podziałowych
tel. 75 75-46-245 pok. 221

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 75 75-49-842

sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
tel. 75 75-49-840 pok. 223
e-mail: sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia
tel. 75 75-49-845 pok. 224
e-mail: zup@jeleniagoea.pl

zgłoszenia prac geodezyjnych
tel. 75 75-49-846 pok. 231
e-mail: modgik@jeleniagora.plWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Armii Krajowej 19

Naczelnik Wydziału: Marceli Krajniak

tel. 75 75-49-825
e-mail: pczk_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKICH
ul. Okrzei 10

Naczelnik Wydziału: Renata Kwiatek

tel. 75 75-46-249
e-mail: zitaj@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
ul. Ptasia 6A

Naczelnik Wydziału: Agata Żmijewska

tel. 75 75-49-869
e-mail: wom@jeleniagora.pl


Zastępca Naczelnika Wydziału: Leszek Wierzbicki

tel. 75 75-49-860

Centrum Obsługi Klienta

tel. 75 75-46-356
fax. 75 75-49-870
e-mail: wom@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Plac Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Barbara Olszewska

tel. 75 75-46-136
e-mail: wrm@jeleniagora.pl

Referat Funduszy Europejskich

tel. 75 75-46-197
e-mail: fundusze_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Okrzei 10

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Bartniczak

tel. 75 75-46-263
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 75 75-46-246
e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel. 75 75 49 856
e-mail: wgok@jeleniagora.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO
Pl. Ratuszowy 58

Kierownik: Janusz Milewski

tel. 75 75-46-115
e-mail: usc_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Ptasia 2-3

Naczelnik Wydziału: Zofia Janocha

tel. 75 75-46-305
e-mail: wgm_um@jeleniagora.pl

Referat Dodatków Mieszkaniowych
ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75-46-270
fax. 75 75-46-352

Referat Gospodarki Lokalami
tel. 75 75-46-305


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I BUDOWNICTWA
ul. Ptasia 6A


Architekt Miasta – Naczelnik Wydziału: Lidia Skrzypińska


tel. 75 75-46-327
e-mail architektura_um@jeleniagora.pl


Centrum obsługi klienta
tel. 75 75-46-361


Sekretariat
tel. 75 75-46-256 , tel. 75 75-46-239
e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

Referat Architektury i Urbanistyki
tel. 75-75- 46-369
e-mail: urbanistyka_um@jeleniagora.pl


Referat Budownictwa
tel. 75 75-49-895
e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Elżbieta Szuflicka-Leszkiewicz

tel. 75 75-46-121
e-mail: wkin_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU
pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Paweł Domagała

tel. 75 75-46-340
e-mail: edukacja@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ INFORMATYKI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Tomasz Dumycz

tel. 75 75-46-140
e-mail: wot_um@jeleniagora.pl

Referat Informatyki
tel. 75 75-46-298

Główny Specjalista d/s BHP
tel. 75 75-46-132


WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Tomasz Kowalczyk

tel. 75 75 46 207
izp_um@jeleniagora.pl

Referat Zamówień Publicznych
tel. 75 75 46 390


WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Ul. Okrzei 10

Naczelnik Wydziału: Andrzej Marchowski

tel. 75 75-46-162
e-mail: wds@jeleniagora.pl


AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Plac Ratuszowy 58

Izabela Sołtys

tel. 75 75 46 158
e-mail: aw_um@jeleniagora.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij