W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Informacje podstawowe, stawki od 2019 i formularze

Wersja strony w formacie XML
PODATEK ROLNY

Wydział/Jednostka prowadząca
Departament Finansów, Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych (email: podatki@jeleniagora.pl),

Miejsce złożenia dokumentów
Departament Finansów, Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych   Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, punkty rejestracji Urzędu Miasta, drogą pocztową  lub elektroniczną-poprzez ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

Informacja telefoniczna:
Departament Finansów, Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych 

- osoby fizyczne - pok. nr 29 tel. 75 75 46 238
- osoby prawne  - pok. nr 31 tel. 75 75 49 010

Wymagane dokumenty

OSOBY FIZYCZNE - Informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

OSOBY PRAWNE - Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, jednostki orgamozacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Opłaty
Złożenie deklaracji podatkowej - bez opłat
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Stawki podatkowe
Podatek rolny wynosi:

za 2021 rok :
- 146,375 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, stanowiąca równowartość pieniężną z 2,5 q żyta (tj. 2,5 q x 58,55 zł)
- 292,75 zł od 1 ha gruntów, stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 5 q x 58,55 zł)
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,55 zł za 1 dt.


za 2020 rok :
- 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, stanowiąca równowartość pieniężną z 2,5 q żyta (tj. 2,5 q x 58,46 zł)
- 292,30 zł od 1 ha gruntów, stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 5 q x 58,46 zł)
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,46 zł za 1 dt.

za 2019 rok :
- 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiąca równowartość pieniężną z 2,5q żyta (tj. 2,5q x 54,36 zł).
- 271,80 zł od 1 ha gruntów, stanowiąca równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 5q x 54,36 zł).
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 54,36 zł za 1 dt.

Formularze podatkowe

- obowiązujące od 1 lipca 2019r.
obowiązują formularze podatkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U.2019, poz.1105) (link do pobrania TUTAJ)

- obowiązujące do 30 czerwca 2019r. obowiązują formularze podatkowe wynikające z aktu prawa miejscowego, tj. Uchwały nr 289.XXXiX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2017r. - dostępne do pobrania:

- IR osoby fizyczne
Informacja o gruntach (dla osób fizycznych) - Informacja o gruntach (dla osób fizycznych) wersja edytowalna
- DR osoby prawne
Deklaracja na podatek rolny (wersja edytowalna) Deklaracja na podatek rolny
lub na dole strony.


Wpłat z tytułu podatku rolnego należy dokonywać:
OSOBY FIZYCZNE
- na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w decyzji podatkowej
w punktach kasowych CONNECT w budynkach Urzędu Miasta przy ul.Sudeckiej 29 i przy Placu Ratuszowym 58, czynnych w godzinach:

      od 8.00 do 15.30 (poniedziałek, wtorek, środa)
      od 8.00 do 16.30 (czwartek)
      od 8.00 do 14.30 (piątek)

- w punkcie kasowym CONNECT przy Placu Piastowskim 15a
- w Banku Millennium S.A. przy Placu Wyszyńskiego 52
- w Banku Millennium S.A. przy ul.1-go Maja 10


OSOBY PRAWNE
- na rachunek bankowy
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
BANK MILLENNIUM S.A. O/JELENIA GÓRA
NR  98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

dla przelewów zagranicznych:

BIC/S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX
IBAN:PL 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Termin i sposób załatwienia
Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Podstawa prawna

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Inne informacje
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadkU, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

UWAGA! W ZAŁACZNIKACH DRUKI OBOWIĄZUJACE DO 30 CZERWCA 2019R.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane