W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Informacje podstawowe ,stawki i formularze za lata 2012-2018

Wersja strony w formacie XML
PODATEK ROLNY

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Finansowy, Referat Podatków i Opłat Lokalnych (email: podatki_um@jeleniagora.pl),

Miejsce złożenia dokumentów
- Wydział Finansowy, Referat Podatków i Opłat Lokalnych Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, punkty rejestracji Urzędu Miasta, lub drogą pocztową

Informacja telefoniczna:
Wydział Finansowy, Referat Podatków i Opłat Lokalnych

- osoby fizyczne - pok. nr 29 tel. 75 75 46 238
- osoby prawne  - pok. nr 31 tel. 75 75 49 010

Wymagane dokumenty

OSOBY FIZYCZNE - Informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

OSOBY PRAWNE - Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Opłaty

Podatek rolny za 2018 r. wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta - 131,23 zł (t.j. 2,5q x 52,49 zł = 131,23 zł).
- od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta - 262,45 zł (t.j. 5q x 52,49 zł = 262,45 zł).
Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów wyniosła 52,49 zł za 1q.

Podatek rolny za 2017 r. wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta - 131,10 zł (t.j. 2,5q x 52,44 zł = 131,10 zł).
- od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta - 262,20 zł (t.j. 5q x 52,44 zł = 262,20 zł).
Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów wyniosła 52,49 zł za 1q.
Stawki podatku rolnego za poprzednie lata znajdują się w załączniku.

Wpłat z tytułu podatku leśnego osoby fizyczne winny dokonywać:

- na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w decyzji podatkowej
- w punktach kasowych Urzędu Miasta - ul.Sudecka 29 i Plac Ratuszowy 58, czynnych w godzinach:
      od 7.40 do 14.30 (poniedziałek, wtorek, środa)
      od 7.40 do 15.30 (czwartek)
      od 7.40 do 13.30 (piątek)

Wpłat z tytułu podatku leśnego osoby prawne winny dokonywać:
- na rachunek bankowy
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
BANK MILLENIUM S.A. O/JELENIA GÓRA
NR  98 1160 2202 0000 0000 6011 5566


dla przelewów zagranicznych:

BIC/S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX
IBAN:PL 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Termin i sposób załatwienia
Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Inne informacje
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadu, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane