Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Informacje podstawowe i formularze

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sprawy ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych załatwia:

Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych

ul.Sudecka 29 pokój nr   32 (telefon  75 75 46 218)

email: podatki_um@jeleniagora.pl

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst:Dz.U.z  2018r., poz.800 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r. poz.362)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz.Urz.L 352/1 z dnia  24.12.2013r.).

Organ podatkowy, ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny, na jego wniosek, może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (art. 67 a ustawy - Ordynacja podatkowa),
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną ( art. 67a ustawy -  Ordynacja podatkowa).  

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art.67a ustawy - Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą następuje wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 67 b.

Przed złożeniem wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, podatnik prowadzący działalność gospodarczą  winien zapoznać się z przepisami art. 67a  i  i 67 b ustawy- Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia  30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

DOWODY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ NA RATY:

 1. Wniosek (podanie) z uzasadnieniem
 2. Dowody potwierdzające sytuację finansową

        Osoby fizyczne:

        Osoby prawne:

 • sprawozdania finansowe
 • zestawienie należności i zobowiązań

DOWODY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ LUB ODSETEK ZA ZWŁOKĘ:

 1. Wniosek (podanie) z uzasadnieniem
 2. Dowody potwierdzające sytuację finansową

          Osoby fizyczne:

         Osoby prawne:

 • sprawozdania finansowe
 • zestawienie należności i zobowiązań

Gdy wniosek składa podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej należy złożyć dowody i informacje potwierdzające prawo do uzyskania pomocy publicznej (zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy publicznej de minimis lub nieotrzymaniu takiej pomocy, informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,na formularzu według ustalonego wzoru odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów).

Wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, składane na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa  są zwolnione z opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij