UWAGA: WZÓR OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM STR. 3