[start]Informacje dotyczące organizacji Wyborów Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice[koniec]

1. UCHWAŁA NR 34.V.2019 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie Statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra