[start]Informacje dotyczące organizacji Wyborów Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice[koniec]

OBWIESZCZENIE Komisji Wyborczej Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyboru radnych Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice1. UCHWAŁA NR 34.V.2019 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie Statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra

2. UCHWAŁA NR 58.VI.2019 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice


3. UCHWAŁA NR 59.VI.2019 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania w wyborach do Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice

4. UCHWAŁA NR 60.VI.2019 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie diety przysługującej członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2019 r.

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice

6. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów do Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice

Druk zgłoszenia kandydata na radnego: w formacie pdf    w formacie docx    w formacie odt
Lista poparcia wyborców: w formacie pdf    w formacie docx    w formacie odt

7. INFORMACJE O PRACY W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH
      Druk zgłoszenia do OKW