Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.305.2019.VIII z dnia 25.09.2019r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej.