Zdjęcie Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

KONRAD SIKORA

Przewodniczący Rady Miejskiej

email: konradsikora@jeleniagora.pl

 


  

Zastępca przewodniczącego

IRENEUSZ ŁOJEK

Wiceprzewodniczący

email: ilojek@op.pl

 


 

JÓZEF KUSIAK

JÓZEF KUSIAK

Wiceprzewodniczący

email: jozefkusiak@op.pl

 


 

ANNA BAŁKOWSKA

 ANNA BAŁKOWSKA

email: aniab2@spoko.pl

 


 

WOJCIECH CHADŻY

WOJCIECH CHADŻY

email: wojtek@krycha.pl

 


 

Alicja Dusińska 

Alicja Dusińska

email: adusinska@jeleniagora.pl

 


  

Stanisław Dziedzic

STANISŁAW DZIEDZIC

email: sdziedzic@jeleniagora.pl

 


   

Piotr Iwaniec

PIOTR IWANIEC

email: piwaniec@jeleniagora.pl

 


DAWID JEZIERSKI

email: djezierski@jeleniagora.pl


 

 

 

KRZYSZTOF KROCZAK

KRZYSZTOF KROCZAK

email: kkroczak@jeleniagora.pl

 


 

 

OLIWER KUBICKI

OLIWER KUBICKI

email: oliwer.k@wp.pl

 


 

  

ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI

ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI

email: metal@ladzinski.pl

 


JÓZEF  SARZYŃSKI

JÓZEF  SARZYŃSKI

email: jsarzynski@jeleniagora.pl

 


 

 

PIOTR MIEDZIŃSKI

PIOTR MIEDZIŃSKI

email: pmiedzinski@jeleniagora.pl

 


 

Robert Obaz

ROBERT OBAZ

email: robert.obaz@onet.eu

 


 

 

ANNA RAGIEL

ANNA RAGIEL

email: ragiele@interia.pl

 


  

Józef Rypiński

JÓZEF RYPIŃSKI

email: jrypinski@jeleniagora.pl

 


 

Leszek Wrotniewski

Leszek Wrotniewski

email: wrotniewski@o2.pl

 


 

 

Alicja Szklarska

ALICJA SZKLARSKA

email: alicja.dam@op.pl

 


  

RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI

RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI

rszymanski@jeleniagora.pl

 


  

BOŻENA WACHOWICZ-MAKIEŁA

BOŻENA WACHOWICZ-MAKIEŁA

email: bwachowicz@jeleniagora.pl

 


 

 

DANUTA WÓJCIK

DANUTA WÓJCIK

email: danawoj@vp.pl

 


  

 

Janina Ziętek

JANINA ZIĘTEK

email: janinazietek@wp.pl