Opis najpopularniejszych usług świadczonych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

 

Poniżej wymieniono poszczególne wydziały Urzędu - z wyszczególnieniem wykonywanych przez nie usług.

 

1. Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa

 

URBANISTYKA i ARCHITEKTURA  


 

BUDOWNICTWO 


 

 

 

2. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

 

3. Wydział Obsługi Mieszkańców

 

 

4. Urząd Stanu Cywilnego

 

 

5. Wydział Kultury i Turystyki

 

 

6. Wydział Finansowy

 

 

7. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO:

 

GOSPODARKA ODPADAMI:

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA:

 

 

 

9. Wydział Komunikacji

 

 

10. Wydział Edukacji i Sportu