URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
fot. Krzysztof Nowosławski


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 101, 75 75 46 210
fax. 75 75 46 159

 

W Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A)
Klienci przyjmowani są:

  • poniedziałek - środa od 7:30 do 15:15

  • czwartek - od 7:30 do 16:15

  • piątek - od 7:30 do 14:15

[wyroznik]Klientów Urzędu Miasta zapraszamy do Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6A w Jeleniej Górze (zielony budynek-parter), w którym można załatwić sprawy dotyczące dowodów osobistych, meldunków, działalności gospodarczej, architektury i budownictwa oraz geodezji i gospodarki nieruchomościami.

TEL. 75/75 46 356, FAX 75/75 46 352

e-mail: wom@jeleniagora.pl

[/wyroznik]

 

 

KANCELARIA
Pl. Ratuszowy 58 (ratusz)

tel. 75 75-46-171
fax 75 75-46-159
e-mail: ratusz_um@jeleniagora.pl


KANCELARIA
ul. Sudecka 29

tel. 75 75-46-200 i 210,
fax 75 75-46-290 i 325
e-mail: sudecka_um@jeleniagora.pl


PREZYDENT MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Marcin Zawiła

tel. 75 75-46-103
e-mail: sekretariat@jeleniagora.pl


Z-CA PREZYDENTA MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Jerzy Łużniak

tel. 75 75 46 105
e-mail: sekretariat@jeleniagora.pl


Z-CA PREZYDENTA MIASTA
ul. Sudecka 29

Piotr Paczóski

tel. 75 75-46-258
e-mail: sekretariats_um@jeleniagora.pl


SEKRETARZ MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Barbara Chrebor

tel. 75 75-46-155
e-mail: sekretarz_um@jeleniagora.pl


SKARBNIK MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

Janina Nadolska

tel. 75 75-46-150
e-mail: skarbnik_um@jeleniagora.pl


BIURO PREZYDENTA MIASTA
Pl. Ratuszowy 58

 

Kierownik: Jerzy Zębik

 

tel. 75 75-46-184
e-mail: jzebik@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Miasta: Janina Nadolska
tel. 75 75-46-150


tel. 75 75-46-208 - Informacja podatki,

Referat Planowania i Analiz
Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75-46-148, -147, -179, -135
planowanie_um@jeleniagora.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Ul. Sudecka 29
tel. 75 75-46-209
podatki_um@jeleniagora.pl


 

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Ul. Sudecka 29

Zastępca Skarbnika Miasta: Jolanta Wójciakowska

tel. 75 75-46-365

tel. 75 75-46-229 - Informacja użytkowanie wieczyste

Referat Rachunkowości
tel. 75 75-46-309
ksiegowosc_um@jeleniagora.pl

Referat Egzekucji
tel. 75 75-46-366
windykacja_um@jeleniagora.pl

Referat Dochodów Niepodatkowych
tel. 75 75-46-358


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Mirosława Michułka

tel. 75 75-46-285
e-mail: woik_um@jeleniagora.pl


P.O. MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
Pl. Ratuszowy 58

Dominika Jagielska

tel. 75 75-46-110
e-mail: rzecznik_um@jeleniagora.pl


BIURO RADY MIEJSKIEJ
Pl. Ratuszowy 58

Kierownik: Wojciech Hada

tel. 75 75-46-108
e-mail: rm_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI
Pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Irena Kempisty

tel. 75 75-46-134
e-mail: kultura@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Jan Wójcik

tel. 75 75-46-283
Prawa Jazdy
tel. 75 75-46-280 pok.1
Rejestracja Pojazdów (nowe i spoza terenu Jeleniej Góry, z zagranicy)
tel. 75 75-46-234 pok. 4
Rejestracja Pojazdów z terenu Jeleniej Góry
tel. 75 75-46-284 pok. 3
Wydawanie Dowodów Rejestracyjnych
tel. 75 75-49-882 pok. 6
Zgłoszenie Zbycia Pojazdów
tel 75 75-46-260 pok. 10
Transport i Ośrodki Szkolenia Kierowców
tel. 75 75-46-219 pok. 11
e-mail: komunikacja_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Ptasia 2-3
e-mail: nieruchomosci@jeleniagora.pl

Naczelnik Wydziału: Jacek Praszczyk
75 75-46-295

Referat Mienia Miasta
tel. 75 75-46-248
e-mail: nieruchomosci@jeleniagora.pl

Referat Mienia Skarbu Państwa
tel. 75 75-46-324
e-mail: wgigg3_um@jeleniagora.pl

 


 

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU
ul. Ptasia 2-3

e-mail: geodetamiasta@jeleniagora.pl

Naczelnik Wydziału: Maria Matuszewska
75 75-49-852

 

 

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 75 75-49-852
sprzedaż map, wypisów i wyrysów pok. 223

tel. 75 75-49-840
e-mail: sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

 

wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów pok. 222
tel. 75 75-49 -841

 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pok. 224
tel. 75 75-49-845

 

Obsługa Geodetów pok. 231
tel. 75 75-49-846

 


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Armii Krajowej 19

Naczelnik Wydziału: Marceli Krajniak

tel. 75 75-49-825
e-mail: pczk_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKICH
ul. Okrzei 10

Naczelnik Wydziału: Renata Kwiatek

tel. 75 75-46-249
e-mail: zitaj@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
ul. Ptasia 6A

Naczelnik Wydziału: Agata Żmijewska

tel. 75 75-49-869
e-mail: wom@jeleniagora.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału: Leszek Wierzbicki

tel. 75 75-49-860

Centrum Obsługi Klienta

tel. 75 75-46-356
fax. 75 75-49-870
e-mail: wom@jeleniagora.pl

Referat Spraw Obywatelskich
tel. 75 75-49-875
fax 75 75-46-352
e-mail: wso_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Plac Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Barbara Olszewska

tel. 75 75-46-136
e-mail: wrm@jeleniagora.pl

Referat Funduszy Europejskich

tel. 75 75-46-197
e-mail: fundusze_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Bartniczak

tel. 75 75-46-263
e-mail: wgk_um@jeleniagora.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 75 75-46-333
e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Okrzei 10
tel. 75 75 49 856
e-mail: wgok@jeleniagora.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO
Pl. Ratuszowy 58

Kierownik: Janusz Milewski

tel. 75 75-46-115
e-mail: usc_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Ptasia 2/3

Naczelnik Wydziału: Zofia Janocha

tel. 75 75-46-305
e-mail: wgm_um@jeleniagora.pl

Referat Dodatków Mieszkaniowych
ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75-46-270
fax. 75 75-46-352

Referat Gospodarki Lokalami
tel. 75 75-46-305


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, URBANISTYKI  I BUDOWNICTWA
ul. Ptasia 6A
fax 75 75-46-256
tel.75 75-46-239
e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

Referat Architektury i Urbanistyki
Architekt Miasta - Naczelnik: Lidia Skrzypińska
tel. 75 75-46-327
e-mail: architektura_um@jeleniagora.pl

Referat Budownictwa
e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Mirosława Dzika

tel. 75 75-46-121
e-mail: wkin_um@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU
pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Paweł Domagała

tel. 75 75-46-340
e-mail: edukacja@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ INFORMATYKI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Pl. Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Tomasz Dumycz

tel. 75 75-46-140
e-mail: wot_um@jeleniagora.pl

Referat Informatyki
tel. 75 75-46-298

Główny Specjalista d/s BHP
tel. 75 75-46-132


WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Sudecka 29

Naczelnik Wydziału: Tomasz Kowalczyk

tel. 75 75 46 207
izp_um@jeleniagora.pl

Zespół ds. Wdrożenia Projektu ISPA-PIU
tel. 75 75 46 225

Referat Zamówień Publicznych
tel. 75 75 46 390


WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Plac Ratuszowy 58

Naczelnik Wydziału: Andrzej Marchowski

tel. 75 75-46-162
e-mail: wds@jeleniagora.pl


AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Plac Ratuszowy 58

Izabela Sołtys

tel. 75 75 46 158
e-mail: aw_um@jeleniagora.pl