Sprawy podatku od nieruchomości załatwia:

Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych ul.Sudecka 29

  • pokój 29 tel. 0 75 75 46 221 i 75 75 46 238 (osoby fizyczne)
  • pokój 31 tel. 0 75 75 49 010  (osoby prawne)  email:podatki_um@jeleniagora.pl       

Podstawa prawna obowiązku podatkowego: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz.U.z 2017r., poz.1785 z późn.zm.)

Wpłat podatku od nieruchomości należy dokonywać na indywidualne numery rachunku bankowego, które otrzymali podatnicy podatku od nieruchomości (zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne). Numer indywidualnego rachunku dla osoby fizycznej zostanie umieszczony w decyzjach ustalających wysokość należnego podatku na 2018 rok. Natomiast osoby prawne  otrzymają (bądź już otrzymały) zawiadomienia o indywidualnym rachunku bankowym drogą pocztową.

Nadto wpłat podatku od nieruchomości można dokonywać w kasach Urzędu Miasta znajdujących się przy ulicy Sudeckiej 29 i Plac Ratuszowy 58, czynnych w godzinach:

  • od 740  do 1330 (poniedziałek,wtorek,środa)
  • od 740 do 1530 (czwartek)
  • od 740 do 1330 (piątek)

W przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego wpłat podatku od nieruchomości można dokonywać na rachunek bankowy: Urząd Miasta Plac Ratuszowy 58 58-500  Jelenia Góra

 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Kod SWIFT (dla przelewów zagranicznych) BIGBPLPW

Formularze deklaracji  na podatek od nieruchomości (osoby prawne)

i informacji o nieruchomościach (osoby fizyczne) są dostępne w formie załączników.