Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: budowę ciągu pieszo-rowerowego – Zabobrze III (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jeżowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

zamówienie na budowę ciągu pieszo-rowerowego – Zabobrze III (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jeżowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

nr sprawy IZP-Z.271.20.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

zamówienie na Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

nr sprawy MZDiM-P.271.02.2018 r.

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra (pok. nr 1 sekretariat)

zamówienie na: remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w ZSO Nr 2 w Jeleniej Górzew ramach zadania pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna – remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową”

zamówienie na remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w ZSO Nr 2 w Jeleniej Górzew ramach zadania pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna – remont sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym i kanalizacją deszczową”

nr sprawy IZP-Z.271.15.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: przebudowę dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”

zamówienie na przebudowę dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”

nr sprawy IZP-Z.271.19.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: modernizację stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze – etap I w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry” (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

zamówienie na modernizację stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze – etap I w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry” (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

nr sprawy IZP-Z.271.13.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Dostawę i montaż sztucznego toru do narciarstwa biegowego o śliskości śniegu, do stylu klasycznego dla zadania pn.: „ II etap całorocznych tras narciarstwa biegowego pod Chojnikiem”

zamówienie na Dostawę i montaż sztucznego toru do narciarstwa biegowego o śliskości śniegu, do stylu klasycznego dla zadania pn.: „ II etap całorocznych tras narciarstwa biegowego pod Chojnikiem”

nr sprawy IZP.271.5.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: projekt i wykonanie miejskiego portalu o tematyce gospodarczej i inwestycyjnej w ramach projektu pn. Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych.

zamówienie na projekt i wykonanie miejskiego portalu o tematyce gospodarczej i inwestycyjnej w ramach projektu pn. Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych.

nr sprawy RM. 271.4.2018

zamawiający Prezydent Miasta Jeleniej Góry

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Rozwoju Miasta Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 209 - przybudówka Ratusza

zamówienie na: Promocja projektów dla edukacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

zamówienie na Promocja projektów dla edukacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

nr sprawy E.271.6.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jeleniej Góry, Wydział Edukacji i Sportu Plac Ratuszowy 58 (przybudówka) pok. 110

zamówienie na: usługa cateringowa obejmująca przygotowanie, obsługę i serwis 2 szkoleń dla łącznie ok. 50 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej 2014-2020 w ramach RPO WD 2014-2020

zamówienie na usługa cateringowa obejmująca przygotowanie, obsługę i serwis 2 szkoleń dla łącznie ok. 50 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej 2014-2020 w ramach RPO WD 2014-2020

nr sprawy ZIT AJ.042.44.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pokój 107

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra– Etap I” – część II.

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra– Etap I” – część II.

nr sprawy IZP.271.10.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Dostawa specjalistycznego samochodu do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

zamówienie na Dostawa specjalistycznego samochodu do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

nr sprawy ZK.271.4.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1

zamówienie na: Część I – sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w jednostce „Czarne” w Jeleniej Górze”; Część II – sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w rejonie ulic Czarnoleskiej, Poziomkowej i Sudeckiej w Jeleniej Górze”.

zamówienie na Część I – sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w jednostce „Czarne” w Jeleniej Górze”; Część II – sporządzenie „miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w rejonie ulic Czarnoleskiej, Poziomkowej i Sudeckiej w Jeleniej Górze”.

nr sprawy A.271.3.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Obsługi Klienta, ul. Ptasia 6a, 58-500 Jelenia Góra (stanowisko nr 1 – Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, ul. Ptasia 6a)

zamówienie na: termomodernizację budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I

zamówienie na termomodernizację budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I

nr sprawy IZP-Z.271.16.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - Etap II

zamówienie na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - Etap II

nr sprawy MZDiM.271.08.2018

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, 58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: dostawę specjalistycznego oprogramowania dla jeleniogórskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

zamówienie na dostawę specjalistycznego oprogramowania dla jeleniogórskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

nr sprawy IZP-Z.271.17.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij