Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: skład i publikacja 1 artykułu w prasie regionalnej o zasięgu obejmującym teren Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach realizacji projektu pn."Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej 2014-2020 w ramach RPO WD 2014-2020”

zamówienie na skład i publikacja 1 artykułu w prasie regionalnej o zasięgu obejmującym teren Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach realizacji projektu pn."Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej 2014-2020 w ramach RPO WD 2014-2020”

nr sprawy ZIT AJ.042.115.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pokój 107

zamówienie na: Wykoszenie i ścinanie zakrzaczeń z dna i skarp rowów położonych w Jeleniej Górze

zamówienie na Wykoszenie i ścinanie zakrzaczeń z dna i skarp rowów położonych w Jeleniej Górze

nr sprawy GK-O.271.16.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Stefana Okrzei 10, pokój nr 213, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Dostawę i montaż/instalacja (fabrycznie nowego) wyposażenia pomieszczeń dla zadania: Adaptacji pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu „SENIOR+”.

zamówienie na Dostawę i montaż/instalacja (fabrycznie nowego) wyposażenia pomieszczeń dla zadania: Adaptacji pomieszczeń przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu „SENIOR+”.

nr sprawy IZP.271.54.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 23

zamówienie na: Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra i przedsiębiorców z sektora MŚP, w ramach projektu pn. Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych.

zamówienie na Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra i przedsiębiorców z sektora MŚP, w ramach projektu pn. Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych.

nr sprawy RM.271.16.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 209 - przybudówka Ratusza

zamówienie na: dostawę dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze

zamówienie na dostawę dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze

nr sprawy IZP-Z.271.54.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 23, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: "Działania promocyjne dla projektu pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"

zamówienie na "Działania promocyjne dla projektu pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, ul. Ptasia 2a, pokój nr 1 (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych Jeleniej Góry - etap II

zamówienie na Konserwacja urządzeń melioracji wodnych Jeleniej Góry - etap II

nr sprawy GK-O.271.15.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Stefana Okrzei 10, pokój nr 213, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: "Remont toalet” na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Kamiennogórskiej 9 w Jeleniej Górze.

zamówienie na "Remont toalet” na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Kamiennogórskiej 9 w Jeleniej Górze.

nr sprawy E.271.32.1.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

zamówienie na: Cyfryzacja materiałów analogowych powiatowego zasobu geodezyjnego

zamówienie na Cyfryzacja materiałów analogowych powiatowego zasobu geodezyjnego

nr sprawy G.271.10.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Ptasia 2-3, pok. 225 (II piętro), 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: "Montaż drzwi ppoż. na klatkach schodowych" w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu przy ul. Sudecka 42 w Jeleniej Górze.

zamówienie na "Montaż drzwi ppoż. na klatkach schodowych" w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu przy ul. Sudecka 42 w Jeleniej Górze.

nr sprawy E.271.64.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

zamówienie na: Makroniwelację terenów inwestycyjnych przy ul. Spółdzielczej i Thebesiusa w Jeleniej Górze

zamówienie na Makroniwelację terenów inwestycyjnych przy ul. Spółdzielczej i Thebesiusa w Jeleniej Górze

nr sprawy IZP-Z.271.52.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 23, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: "Działania promocyjne dla projektu pod nazwą: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa"

zamówienie na "Działania promocyjne dla projektu pod nazwą: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa"

nr sprawy IZP-MZDiM.271.26.2018

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, ul. Ptasia 2a, pokój nr 1 (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: "Działania promocyjne dla projektu pod nazwą: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze"

zamówienie na "Działania promocyjne dla projektu pod nazwą: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze"

nr sprawy IZP-MZDiM.271.24.2018

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, ul. Ptasia 2a, pokój nr 1 (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Zakup miejsc na kursach doskonalących dla nauczycieli z jeleniogórskich szkół” – w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Miasto Jelenia Góra w ramach RPO WD 2014- 2020” ,nr RPDS.10.02.03-02-0008/16

zamówienie na Zakup miejsc na kursach doskonalących dla nauczycieli z jeleniogórskich szkół” – w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Miasto Jelenia Góra w ramach RPO WD 2014- 2020” ,nr RPDS.10.02.03-02-0008/16

nr sprawy E.271.59.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert droga mailowa:jzajac@jeleniagora.pl

zamówienie na: "Wymiana wykładziny na korytarzach i schodach" w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze.

zamówienie na "Wymiana wykładziny na korytarzach i schodach" w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze.

nr sprawy E.271.63.2.2018

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij