Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze

nr sprawy IZP-Z.271.5.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl

zamówienie na: Wymianę stropodachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jeleniej Górze

zamówienie na Wymianę stropodachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jeleniej Górze

nr sprawy IZP-Z.271.7.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 23, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej dla zadania pn.:„Przebudowa ulicy Krakowskiej oraz budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze” w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

zamówienie na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej dla zadania pn.:„Przebudowa ulicy Krakowskiej oraz budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze” w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

nr sprawy MZDiM.271.07.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: "Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej ppoż. hali sportowej" w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu przy ul. Sudecka 42 w Jeleniej Górze.

zamówienie na "Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej ppoż. hali sportowej" w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu przy ul. Sudecka 42 w Jeleniej Górze.

nr sprawy E.271.8.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

zamówienie na: świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w związku z organizacją wydarzenia sportowego realizowanego w ramach projektu „Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów” współfinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022.

zamówienie na świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w związku z organizacją wydarzenia sportowego realizowanego w ramach projektu „Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów” współfinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022.

nr sprawy RM-F.271.4.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Rozwoju Miasta Referat Funduszy Europejskich pok. 208 Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra,

zamówienie na: Wykonanie usługi w branży elektrycznej, w zakresie konserwacji i naprawy, urządzeń i sieci instalacji elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra w Jeleniej Górze.

zamówienie na Wykonanie usługi w branży elektrycznej, w zakresie konserwacji i naprawy, urządzeń i sieci instalacji elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra w Jeleniej Górze.

nr sprawy IOT.271.5.2019.PB

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Sudecka 29 pok. 52/53,

zamówienie na: Rozbudowę infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych

zamówienie na Rozbudowę infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych

nr sprawy IZP-Z.271.6.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 23, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Jelenia Góra

zamówienie na Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Jelenia Góra

nr sprawy MZDiM-P.271.03.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: usługę cateringową obejmującą przygotowanie, obsługę i serwis 1 spotkania informacyjnego dla łącznie 15 potencjalnych beneficjentów w ramach realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej 2014-2020 w ramach RPO WD 2014-2020”

zamówienie na usługę cateringową obejmującą przygotowanie, obsługę i serwis 1 spotkania informacyjnego dla łącznie 15 potencjalnych beneficjentów w ramach realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej 2014-2020 w ramach RPO WD 2014-2020”

nr sprawy ZIT AJ.042.26.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pokój 107

zamówienie na: Audyt rekompensaty spółki Termy Cieplickie za rok 2018.

zamówienie na Audyt rekompensaty spółki Termy Cieplickie za rok 2018.

nr sprawy E.271.6.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, punkt kancelaryjny

zamówienie na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej dla zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w Jeleniej Górze"

zamówienie na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej dla zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w Jeleniej Górze"

nr sprawy IZP-MZDiM.271.05.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, ul. Ptasia 2a, pokój nr 1 (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji aranżacji wnętrza Sali Rajców wraz z jej przedsionkiem oraz Sali Ślubów w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze

zamówienie na Opracowanie dokumentacji aranżacji wnętrza Sali Rajców wraz z jej przedsionkiem oraz Sali Ślubów w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze

nr sprawy IZP.271.9.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 23, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Prowadzenie nadzoru archeologicznego dla zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w Jeleniej Górze"

zamówienie na Prowadzenie nadzoru archeologicznego dla zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w Jeleniej Górze"

nr sprawy IZP-MZDiM.271.03.2019

zamawiający MZDiM

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Aktualizację dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę obiektu zabytkowego zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze.

zamówienie na Aktualizację dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę obiektu zabytkowego zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze.

nr sprawy IZP.271.13.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, pok. nr 27

zamówienie na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej dla zadania pn.:"Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w Jeleniej Górze".

zamówienie na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej dla zadania pn.:"Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w Jeleniej Górze".

nr sprawy MZDiM.271.02.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij