Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Jelenia Góra w 2020 r.

zamówienie na Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Jelenia Góra w 2020 r.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ON.271.4.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29

zamówienie na: Budowę świetlicy osiedlowej w Goduszynie” w mieście Jelenia Góra(zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

zamówienie na Budowę świetlicy osiedlowej w Goduszynie” w mieście Jelenia Góra(zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy RZ.271.27.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Przebudowę ulicy Drzymały i Flisaków w Jeleniej Górze

zamówienie na Przebudowę ulicy Drzymały i Flisaków w Jeleniej Górze

Status zamówienia aktualne

nr sprawy RZ.271.22.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: budowę ciągów pieszo-rowerowych łączących ul. Ogińskiego z ul. Wiejską (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) w Jeleniej Górze – Etap I (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania: „Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich”

zamówienie na budowę ciągów pieszo-rowerowych łączących ul. Ogińskiego z ul. Wiejską (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) w Jeleniej Górze – Etap I (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania: „Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RZ.271.24.2019

zamawiający Urząd Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: „Wykonanie wentylacji grawitacyjnej, w tym dokumentacja” w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32 w Jeleniej Górze

zamówienie na „Wykonanie wentylacji grawitacyjnej, w tym dokumentacja” w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy EZO.271.5.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok.204

zamówienie na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia pracowni przemysłu mody Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

zamówienie na Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia pracowni przemysłu mody Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy EZ.271.1.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Plac Ratuszowy 58, Wydział Finansowania i Zarządzania Oświatą, pok. 111, 58-500 Jelenia Góra,

zamówienie na: aranżację dekoracji świąteczno-noworocznej w Jeleniej Górze w sezonie 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

zamówienie na aranżację dekoracji świąteczno-noworocznej w Jeleniej Górze w sezonie 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RZ.271.26.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Budowę świetlicy osiedlowej w Goduszynie w mieście Jelenia Góra

zamówienie na Budowę świetlicy osiedlowej w Goduszynie w mieście Jelenia Góra

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy RZ.271.25.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej – Osiedle Orle w Jeleniej Górze” W ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

zamówienie na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej – Osiedle Orle w Jeleniej Górze” W ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy MZDiM-UE.271.38.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie"

zamówienie na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie"

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy MZDiM-UE.271.39.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: Remont oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra

zamówienie na Remont oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy MZDiM- P.271.14.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w rejonie ulic Orkana i Wolności w Jeleniej Górze.

zamówienie na Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w rejonie ulic Orkana i Wolności w Jeleniej Górze.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy GO.271.12.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Stefana Okrzei 10, pokój nr 213, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: „Modernizacja toalet z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych” w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze

zamówienie na „Modernizacja toalet z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych” w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy EZO.271.4.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok.204

zamówienie na: Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze- w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

zamówienie na Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze- w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy MZDiM-P.271.13.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: Przebudowę przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

zamówienie na Przebudowę przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy RZ.271.21.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górce” – w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 CZĘŚĆ I

zamówienie na Poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górce” – w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 CZĘŚĆ I

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy MZDiM-P.271.12.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Budowę węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie (w mieście Jelenia Góra)

zamówienie na Budowę węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie (w mieście Jelenia Góra)

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.23.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: „Remont tarasu (Przystań Twórcza)” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze

zamówienie na „Remont tarasu (Przystań Twórcza)” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy EZO.271.3.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok.204

zamówienie na: „Impregnacja więźby dachowej” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego przy ul. Kochanowskiego 18 w Jeleniej Górze

zamówienie na „Impregnacja więźby dachowej” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego przy ul. Kochanowskiego 18 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy EZO.271.2.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok.204

zamówienie na: „Wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych” przy ul. Piłsudskiego 27 w Jeleniej Górze

zamówienie na „Wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych” przy ul. Piłsudskiego 27 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy EZO.271.1.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok.204

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij