Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze

zamówienie na Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wolności wzdłuż budynków nr 307 i 309 w Jeleniej Górze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy MZDiM-P.271.02.2020

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: Poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górce” – CZĘŚĆ I

zamówienie na Poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górce” – CZĘŚĆ I

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy MZDiM-P.271.01.2020

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: przebudowę przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

zamówienie na przebudowę przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.5.2020

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Poprawę infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze

zamówienie na Poprawę infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.4.2020

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży” w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

zamówienie na Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży” w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.6.2020

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Badania lekarskie szczepienia dla członków OSP

zamówienie na Badania lekarskie szczepienia dla członków OSP

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy PB.271.2.2020

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Departament Prezydenta Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 58-500 Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 19 p.1

zamówienie na: budowę świetlicy osiedlowej w Goduszynie w mieście Jelenia Góra (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

zamówienie na budowę świetlicy osiedlowej w Goduszynie w mieście Jelenia Góra (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.3.2020

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Budowę łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER2 – Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru

zamówienie na Budowę łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER2 – Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.2.2020

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: przeprowadzenie serii pomiarów meteorologicznych (temperatura i wilgotność powietrza, opad, promieniowanie słoneczne, kierunek i prędkość wiatru), niezbędnych do wykonania okresowych ocen leczniczych właściwości klimatu uzdrowiska Cieplice

zamówienie na przeprowadzenie serii pomiarów meteorologicznych (temperatura i wilgotność powietrza, opad, promieniowanie słoneczne, kierunek i prędkość wiatru), niezbędnych do wykonania okresowych ocen leczniczych właściwości klimatu uzdrowiska Cieplice

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RR.271.1.2020

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, pok. 208

zamówienie na: Doposażenie dziewięciu jeleniogórskich szkół w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej w ramach zadania: Doposażenie 9 szkół w sprzęt TIK.

zamówienie na Doposażenie dziewięciu jeleniogórskich szkół w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej w ramach zadania: Doposażenie 9 szkół w sprzęt TIK.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.1.2020

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Przebudowę przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

zamówienie na Przebudowę przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy RZ.271.34.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Drzymały i ul. Flisaków”, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II”

zamówienie na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Drzymały i ul. Flisaków”, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy MZDiM-UE.271.01.2020

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2020

zamówienie na świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2020

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.33.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Zakup pomocy naukowych – robotów i innych urządzeń programowalnych dla jeleniogórskich szkół

zamówienie na Zakup pomocy naukowych – robotów i innych urządzeń programowalnych dla jeleniogórskich szkół

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Departament Edukacji. Urząd Miasta Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 (przybudówka) p. 111

zamówienie na: Dostawa szaf teleinformatycznych i systemu kontroli dla Miasta Jelenia Góra.

zamówienie na Dostawa szaf teleinformatycznych i systemu kontroli dla Miasta Jelenia Góra.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy OU.271.13.2019.MB

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29; pok nr 56.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij