Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Działania promocyjne dla projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej" - część III

zamówienie na Działania promocyjne dla projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej" - część III

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy MZDiM-UE.271.27.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, ul. Ptasia 2a, pokój nr 1 (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze

zamówienie na Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.12.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra

zamówienie na Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.13.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Odtworzenie historycznego wystroju sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze

zamówienie na Odtworzenie historycznego wystroju sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy RZ.271.10.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urzad Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze – przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze

zamówienie na Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze – przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RZ.271.7.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urzad Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: modernizację placu zabaw przy Placu Kościuszki (pomiędzy ul. Okrzei i Al. Wojska Polskiego) w Jeleniej Górze

zamówienie na modernizację placu zabaw przy Placu Kościuszki (pomiędzy ul. Okrzei i Al. Wojska Polskiego) w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.9.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Budowę dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze

zamówienie na Budowę dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy RZ.271.8.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-50 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: „Remont tarasu (Przystań Twórcza)” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze.

zamówienie na „Remont tarasu (Przystań Twórcza)” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ENF.271.17.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

zamówienie na: „Remont podłóg w pokojach wychowanków” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Górze

zamówienie na „Remont podłóg w pokojach wychowanków” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ENF.271.20.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

zamówienie na: „Remont podłóg klatki schodowej” w Miejskim Przedszkolu Nr 11 przy ul. Chopina 4 w Jeleniej Górze

zamówienie na „Remont podłóg klatki schodowej” w Miejskim Przedszkolu Nr 11 przy ul. Chopina 4 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ENF.271.19.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

zamówienie na: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych poprzez wykoszenie i ścinanie zakrzaczeń z dna i skarp rowów położonych w Jeleniej Górze”.

zamówienie na „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych poprzez wykoszenie i ścinanie zakrzaczeń z dna i skarp rowów położonych w Jeleniej Górze”.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy GO.271.7.2019

zamawiający Urzędu Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Stefana Okrzei 10, pokój nr 213, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Wykonanie usług geodezyjnych dla Miasta Jelenia Góra w roku 2019 Część I - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 1 OPZ, Część II – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 2 OPZ, Część III - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 3 OPZ”

zamówienie na Wykonanie usług geodezyjnych dla Miasta Jelenia Góra w roku 2019 Część I - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 1 OPZ, Część II – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 2 OPZ, Część III - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 3 OPZ”

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy RG.271.3.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Ptasia 2-3, pok. 221 (II piętro), 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę estetyki terenu pawilonów „Na górce” przy ul. Karłowicza 25 i 25 a w Jeleniej Górze

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę estetyki terenu pawilonów „Na górce” przy ul. Karłowicza 25 i 25 a w Jeleniej Górze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy MZDiM.271.28.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa i montaż pięciu hydrologicznych stacji pomiarowych i stacji bazowej do monitoringu poziomu wody w rzekach i potokach górskich, w celu uzupełnienia funkcjonującego częściowo monitoringu ostrzegania przed powodzią w ramach realizowanego projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” dofinansowanego dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014- 2020.

zamówienie na Dostawa i montaż pięciu hydrologicznych stacji pomiarowych i stacji bazowej do monitoringu poziomu wody w rzekach i potokach górskich, w celu uzupełnienia funkcjonującego częściowo monitoringu ostrzegania przed powodzią w ramach realizowanego projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” dofinansowanego dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014- 2020.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy PB.271.3.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych”

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.6.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urzad Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Polska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij