Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Rozbudowę infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych

zamówienie na Rozbudowę infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RZ.271.2.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra Polska

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: PRZEPROWADZENIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO DZIAŁKI DROGOWEJ PN.: „Wykonanie projektu podziału działki przy ul. Drzymały w Jeleniej Górze”

zamówienie na PRZEPROWADZENIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO DZIAŁKI DROGOWEJ PN.: „Wykonanie projektu podziału działki przy ul. Drzymały w Jeleniej Górze”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy MZDiM.271.11.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Przebudowę istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania chronione z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leśnej 5a w Jeleniej Górze

zamówienie na Przebudowę istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania chronione z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leśnej 5a w Jeleniej Górze

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy RZ.271.1.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, pokój 22, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Wyposażenie pracowni dla zawodu Kelner/Kucharz w Zespole Szkół Przyrodniczo–Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w ramach projektu UE pn. „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”

zamówienie na Wyposażenie pracowni dla zawodu Kelner/Kucharz w Zespole Szkół Przyrodniczo–Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w ramach projektu UE pn. „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ENF.271.13.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Departament Edukacji Wydział Nadzoru Merytorycznego Referat Finansowania Oświaty 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka) pok. 111

zamówienie na: Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na teranie miasta Jelenia Góra.

zamówienie na Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na teranie miasta Jelenia Góra.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy MZDiM-P.271.04.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: usługę cateringową polegającą na zapewnieniu w dniach 06 - 08.09.2019 r. posiłków obiadowych dla 60 osób w ramach projektu „Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022.

zamówienie na usługę cateringową polegającą na zapewnieniu w dniach 06 - 08.09.2019 r. posiłków obiadowych dla 60 osób w ramach projektu „Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RRF.271.5.2019 r.

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Rozwoju Miasta Referat Funduszy Europejskich pok. 208 Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: „Remont dachu łącznika” w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. PCK 14A w Jeleniej Górze

zamówienie na „Remont dachu łącznika” w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. PCK 14A w Jeleniej Górze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ENF.271.8.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

zamówienie na: „Remont parkietu w hali sportowej” w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Morcinka 31 w Jeleniej Górze

zamówienie na „Remont parkietu w hali sportowej” w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Morcinka 31 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ENF.271.9.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

zamówienie na: Wykonanie usług geodezyjnych dla Miasta Jelenia Góra w roku 2019 Część I - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 1 OPZ, Część II – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 2 OPZ, Część III - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 3 OPZ, Część IV – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 4 OPZ, Część V - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 5 OPZ, Część VI – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 6 OPZ, Część VII - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 7 OPZ, Część VIII – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 8 OPZ, Część IX – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 9 OPZ

zamówienie na Wykonanie usług geodezyjnych dla Miasta Jelenia Góra w roku 2019 Część I - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 1 OPZ, Część II – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 2 OPZ, Część III - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 3 OPZ, Część IV – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 4 OPZ, Część V - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 5 OPZ, Część VI – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 6 OPZ, Część VII - w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 7 OPZ, Część VIII – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 8 OPZ, Część IX – w zakresie czynności i nieruchomości wymienionych w tab. nr 9 OPZ

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RG.271.1.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Ptasia 2-3, pok. 221 (II piętro) ), 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: „Siłownia na świeżym powietrzu” w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

zamówienie na „Siłownia na świeżym powietrzu” w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RI.271.1.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, pok. nr 27

zamówienie na: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na jej podstawie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 : „Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Hofmana”

zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na jej podstawie w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 : „Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Hofmana”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy RI.271.4.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, pok. 23

zamówienie na: „Remont dachu dobudówki” w Miejskim Przedszkolu Nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze.

zamówienie na „Remont dachu dobudówki” w Miejskim Przedszkolu Nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ENF.271.1.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 204

zamówienie na: Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

zamówienie na Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy MZDiM-P.271.08.2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Opracowanie, wykonanie oraz uruchomienie aplikacji mobilnej „Jeleniogórskie Questy” w ramach projektu pn. „Polsko-czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou – Etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

zamówienie na Opracowanie, wykonanie oraz uruchomienie aplikacji mobilnej „Jeleniogórskie Questy” w ramach projektu pn. „Polsko-czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou – Etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RRF.271.2.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Rozwoju Miasta pok.208 Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: budowę świetlicy osiedlowej w Goduszynie w mieście Jelenia Góra

zamówienie na budowę świetlicy osiedlowej w Goduszynie w mieście Jelenia Góra

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy IZP-Z.271.14.2019

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 22, ul. Sudecka nr 29, 58-500 Jelenia Góra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij