Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Dostawa materiałów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby Urzędu Miasta Jeleniej Góry w 2016r.

zamówienie na Dostawa materiałów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby Urzędu Miasta Jeleniej Góry w 2016r.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IOT.271.1.2016.AD

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, p. 302

zamówienie na: Wykonanie usługi w branży elektrycznej, w zakresie konserwacji i naprawy, urządzeń i sieci instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra w Jeleniej Górze.

zamówienie na Wykonanie usługi w branży elektrycznej, w zakresie konserwacji i naprawy, urządzeń i sieci instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra w Jeleniej Górze.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IOT.271.4.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Góra . pok.301 ( przybudówka ratusza).

zamówienie na: przeniesienie ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 13

zamówienie na przeniesienie ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 13

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy E.271.2.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, kancelaria pok. nr 14

zamówienie na: rozbiórkę wiaty z sanitariatami na terenie działki nr 1/3 ul. Lubańska w Jeleniej Górze.

zamówienie na rozbiórkę wiaty z sanitariatami na terenie działki nr 1/3 ul. Lubańska w Jeleniej Górze.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.22.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: sporządzenie projektu zagospodarowania terenu dla placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego/Różyckiego w Jeleniej Górze

zamówienie na sporządzenie projektu zagospodarowania terenu dla placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego/Różyckiego w Jeleniej Górze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IZP.271.21.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu dla placu zabaw w Jeleniej Górze - Sobieszowie (działka nr 17, obręb 0012, AM-2).

zamówienie na Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu dla placu zabaw w Jeleniej Górze - Sobieszowie (działka nr 17, obręb 0012, AM-2).

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IZP.271.20.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra"

zamówienie na Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RM-F.271.3.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, pokój 208

zamówienie na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi zadaniem p.n.:„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa” w Jeleniej Górze

zamówienie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi zadaniem p.n.:„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa” w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.17.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.:Remont pomieszczeń na potrzeby Liceum Plastycznego

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.:Remont pomieszczeń na potrzeby Liceum Plastycznego

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy E.271.1.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, kancelaria pok. nr 14

zamówienie na: Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa w Jeleniej Górze

zamówienie na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Lotnictwa w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.05.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Budowę podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej Górze - część I - ul. Bankowa dz. nr 58/4(zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

zamówienie na Budowę podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej Górze - część I - ul. Bankowa dz. nr 58/4(zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.04.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ulicy Podwale w Jeleniej Górze”

zamówienie na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ulicy Podwale w Jeleniej Górze”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy MZDiM/GK.271.03.2016

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500, Jelenia Góra, pokój nr 1

zamówienie na: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla zorganizowanej grupy 60 uczestników w Jeleniej Górze

zamówienie na Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla zorganizowanej grupy 60 uczestników w Jeleniej Górze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RM.271.1.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 209 (przybudówka Ratusza)

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część III

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część III

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.15.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część III

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część III

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.13.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij