Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placu „PUMPTRUCK” w Jeleniej Górze

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placu „PUMPTRUCK” w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.41.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej i Lubańskiej w Jeleniej Górze

zamówienie na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej i Lubańskiej w Jeleniej Górze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy A.271.4.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Obsługi Klienta, ul. Ptasia 6a, 58-500 Jelenia Góra (stanowisko nr 1 – Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, ul. Ptasia 6a)

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę boiska do gry w tenisa przy ul. Bronisława Czecha 1A w Jeleniej Górze

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę boiska do gry w tenisa przy ul. Bronisława Czecha 1A w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.42.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego w ramach zadania pn Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra

zamówienie na Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego w ramach zadania pn Ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.47.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi – budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - I etap

zamówienie na Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi – budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - I etap

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.46.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi zadaniem p.n.: „Budowa podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej Górze” część II - ul. Podwale, dz. nr 207/2.

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi zadaniem p.n.: „Budowa podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej Górze” część II - ul. Podwale, dz. nr 207/2.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.45.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi zadaniem p.n.: „Budowa podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej Górze” część I - ul. Bankowa, dz. nr 58/4

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi zadaniem p.n.: „Budowa podziemnego gniazda na segregowane odpady komunalne w Jeleniej Górze” część I - ul. Bankowa, dz. nr 58/4

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.44.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO BUDOWY ULICY UL. THEBESIUSA W JELENIEJ GÓRZE w ramach zadania pn.: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze -uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

zamówienie na OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO BUDOWY ULICY UL. THEBESIUSA W JELENIEJ GÓRZE w ramach zadania pn.: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze -uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy GK.272.10.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 2, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: „Park dla Psów ZABOBRZE”.

zamówienie na „Park dla Psów ZABOBRZE”.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy GK.272.11.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Sudecka 29 pokój nr 58, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla: zadania nr 1 – „Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich – łącznik od ul. Wiejskiej do ul. Ogińskiego w Jeleniej Górze; zadania nr 2 – „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo -jezdny"

zamówienie na Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla: zadania nr 1 – „Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich – łącznik od ul. Wiejskiej do ul. Ogińskiego w Jeleniej Górze; zadania nr 2 – „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo -jezdny"

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.43.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Karłowicza 33 w Jeleniej Górze

zamówienie na Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Karłowicza 33 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy E.271.7.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, kancelaria pok. nr 14

zamówienie na: Doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci – etap I.

zamówienie na Doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci – etap I.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy GK-O.271.7.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Sudecka 29 pokój nr 51

zamówienie na: Odbudowa kładki przy ul. Witosa 36 G1135587 0261011, 1025904 (Intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012) w Jeleniej Górze

zamówienie na Odbudowa kładki przy ul. Witosa 36 G1135587 0261011, 1025904 (Intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012) w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.40.4.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Wykonanie remontu instalacji wodno - kanalizacyjnej w piwnicy oraz remontu kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32 w Jeleniej Górze

zamówienie na Wykonanie remontu instalacji wodno - kanalizacyjnej w piwnicy oraz remontu kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy E.271.5.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, kancelaria pok. nr 14

zamówienie na: : Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników - część II - roboty budowlane

zamówienie na : Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodników - część II - roboty budowlane

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.10.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij