Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

zamówienie na Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Sudecka 29 pokój nr 54

zamówienie na: Zakup i dostawa naturalnej wody mineralnej/ źródlanej, w plastykowych wymiennych butelkach, o pojemności 18-20 litrów wraz z dzierżawą dystrybutorów elektrycznych grzewczo - chłodzących dozujący wodę oraz serwisem ww. urządzeń dystrybucyjnych na potrzeby Urzędu Miasta w roku 2015/2016.

zamówienie na Zakup i dostawa naturalnej wody mineralnej/ źródlanej, w plastykowych wymiennych butelkach, o pojemności 18-20 litrów wraz z dzierżawą dystrybutorów elektrycznych grzewczo - chłodzących dozujący wodę oraz serwisem ww. urządzeń dystrybucyjnych na potrzeby Urzędu Miasta w roku 2015/2016.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IOT. 272.20.2015.AH

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej, pok. 302

zamówienie na: Aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn: „Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jelenia Góra”

zamówienie na Aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn: „Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jelenia Góra”

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy IZP-Z.271.42.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 21, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku położonego przy ul. Aleja Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku położonego przy ul. Aleja Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.49.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łazienkowskiej do ul. Żabiej w Jeleniej Górze

zamówienie na Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łazienkowskiej do ul. Żabiej w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.40.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika oraz budowy kładki nad potokiem Wrzosówka w Jeleniej Górze

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika oraz budowy kładki nad potokiem Wrzosówka w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.39.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kładki nad rzeka Kamienna – ul. Francuska w Jeleniej Górze

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kładki nad rzeka Kamienna – ul. Francuska w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy MZDiM/16/ZPP/2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Opracowanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego wykonanie pasówdla rowerów na ulicach miasta Jelenia Góra – Etap I Zadanie I

zamówienie na Opracowanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego wykonanie pasówdla rowerów na ulicach miasta Jelenia Góra – Etap I Zadanie I

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.41.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: „Montaż progów zwalniających na ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze”

zamówienie na „Montaż progów zwalniających na ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy MZDiM/ZPP/15/2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Przebudowa budynku położonego przy ul. Aleja Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze, na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zamówienie na Przebudowa budynku położonego przy ul. Aleja Jana Pawła II 7/9 w Jeleniej Górze, na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.34.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Wykonanie tymczasowego dojazdu pomiędzy ul. Małcużyńskiego i ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze

zamówienie na Wykonanie tymczasowego dojazdu pomiędzy ul. Małcużyńskiego i ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.37.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi zadaniem p.n.: Modernizacja istniejącego oraz rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi zadaniem p.n.: Modernizacja istniejącego oraz rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.48.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę podziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem dla 4 lokalizacji na terenie miasta Jelenia Góra

zamówienie na Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę podziemnych gniazd na odpady komunalne wraz z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem dla 4 lokalizacji na terenie miasta Jelenia Góra

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.44.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego wybranych ulic na terenie miasta Jelenia Góra - etap II

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego wybranych ulic na terenie miasta Jelenia Góra - etap II

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.38.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej: „Budowy Łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe: ER2 – Liczyrzepa z ER6 – Dolina Bobru w Jeleniej Górze

zamówienie na Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej: „Budowy Łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe: ER2 – Liczyrzepa z ER6 – Dolina Bobru w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.35.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij