Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ulicy Podwale w Jeleniej Górze”

zamówienie na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Obrońców Pokoju od ronda Barei do ulicy Podwale w Jeleniej Górze”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy MZDiM/GK.271.03.2016

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500, Jelenia Góra, pokój nr 1

zamówienie na: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla zorganizowanej grupy 60 uczestników w Jeleniej Górze

zamówienie na Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla zorganizowanej grupy 60 uczestników w Jeleniej Górze

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy RM.271.1.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 209 (przybudówka Ratusza)

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część III

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część III

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.15.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część III

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część III

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.13.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Część I - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujących z gminą Stara Kamienica, położonych w rejonie Trasy Czeskiej i ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze; Część II - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze.

zamówienie na Część I - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujących z gminą Stara Kamienica, położonych w rejonie Trasy Czeskiej i ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze; Część II - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy A.271.1.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Obsługi Klienta, ul. Ptasia 6a, 58-500 Jelenia Góra (stanowisko nr 1 – Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, ul. Ptasia 6a)

zamówienie na: Wykonanie usług weterynaryjnych - sedacja lub eutanazja dziko żyjących lub bezdomnych zwierząt i odławianie gadów.

zamówienie na Wykonanie usług weterynaryjnych - sedacja lub eutanazja dziko żyjących lub bezdomnych zwierząt i odławianie gadów.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZK.271.2.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego

zamówienie na: Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego miasta Jelenia Góra wraz z elektroniczną inwentaryzacją i ewidencją własnościową infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS w ramach zadania “Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze”

zamówienie na Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego miasta Jelenia Góra wraz z elektroniczną inwentaryzacją i ewidencją własnościową infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS w ramach zadania “Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.03.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Naprawa muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16”

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Naprawa muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.12.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16

zamówienie na Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.11.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami”.

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami”.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.09.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami

zamówienie na Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.02.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część II

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część II

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.08.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część I

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków oświatowych miasta Jelenia Góra – część I

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.5.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Naprawa muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16"

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Naprawa muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16"

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.02.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16

zamówienie na Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.01.2016

zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij