Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Budowę oświetlenia na terenie miasta Jelenia Góra - etap I

zamówienie na Budowę oświetlenia na terenie miasta Jelenia Góra - etap I

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.59.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Opracowanie projektu modernizacji i założenia poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Jelenia Góra.

zamówienie na Opracowanie projektu modernizacji i założenia poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Jelenia Góra.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.61.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - etap II

zamówienie na Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - etap II

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy GK-O.271.33.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra; pok. 54 II piętro

zamówienie na: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn."Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

zamówienie na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn."Jeleniogórska edukacja dla Odnawialnych Źródeł Energii" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy E.271.2.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Kancelaria pokój nr 14

zamówienie na: Remont kładki dla pieszych przy ul. Os. Robotnicze/Wiejska nad rzeką Bóbr w Jeleniej Górze

zamówienie na Remont kładki dla pieszych przy ul. Os. Robotnicze/Wiejska nad rzeką Bóbr w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.57.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: - UNIEWAŻNIONE - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami”.

zamówienie na - UNIEWAŻNIONE - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami”.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IZP.271.61.2015

zamawiający Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert - UNIEWAŻNIONE - Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: - UNIEWAŻNIONE - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami

zamówienie na - UNIEWAŻNIONE - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IZP-Z.271.53.2015

zamawiający Urząd Miasta Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert UNIEWAŻNIONE - Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Odwodnienie obszarów w Parku Zdrojowym w ramach usuwania wad - etap II

zamówienie na Odwodnienie obszarów w Parku Zdrojowym w ramach usuwania wad - etap II

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy IZP-Z.271.56.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: „Wykonanie prac remontowych na kwaterze ofiar II wojny światowej, kwatera ofiar faszyzmu na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 44 w Jeleniej Górze”.

zamówienie na „Wykonanie prac remontowych na kwaterze ofiar II wojny światowej, kwatera ofiar faszyzmu na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej 44 w Jeleniej Górze”.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy GK.271.8.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert ul. Sudecka 29, Urzad Miasta Jelenia Góra 58-500, pok. 59 II piętro

zamówienie na: Opracowanie operatów wodno-prawnych i aktualizacja decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym

zamówienie na Opracowanie operatów wodno-prawnych i aktualizacja decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy MZDiM/22/ZPP/2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze (nowy) – zadanie I: rowy odwadniające teren”.

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze (nowy) – zadanie I: rowy odwadniające teren”.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.57.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze (cmentarz „nowy”)- etap II - Zadanie I: rowy odwadniające

zamówienie na Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze (cmentarz „nowy”)- etap II - Zadanie I: rowy odwadniające

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.52.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Tu mieszkam i tu odpoczywam – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej – w ramach budżetu obywatelskiego, etap I: odwodnienie terenu

zamówienie na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Tu mieszkam i tu odpoczywam – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej – w ramach budżetu obywatelskiego, etap I: odwodnienie terenu

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP.271.58.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola w Jeleniej Górze

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola w Jeleniej Górze

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.55.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Tu mieszkam i tu odpoczywam – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej etap I: odwodnienie terenu

zamówienie na Tu mieszkam i tu odpoczywam – zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej etap I: odwodnienie terenu

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZP-Z.271.50.2015

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij