W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Wyszukiwarka przetargów

zamówienie na: Sporządzenie prognozy skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice pomiędzy ulicami: Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską w Jeleniej Górze (opracowanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr 188.XVII.2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu)
zamówienie na Sporządzenie prognozy skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice pomiędzy ulicami: Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską w Jeleniej Górze (opracowanego na podstawie uchwały Rady Miasta nr 188.XVII.2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu)
Status zamówienia aktualne
nr sprawy RAA.271.4.2021
zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia Usługi
wartość szacunkowa do 130 000 PLN
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Urząd Miasta ul. SUdecka 29, 58-500 Jelenia Góra lub p. 101 Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, ul. Ptasia 6A, 58-500 Jelenia Góra
zamówienie na: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
zamówienie na Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
Status zamówienia aktualne
nr sprawy DR-MZDiM.271.6.2021
zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia Usługi
wartość szacunkowa do 130 000 PLN
termin składania ofert
miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 1 (sekretariat)
zamówienie na: sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra: Uchwała nr 251.XXIV.2020 z dnia 29 października 2020 r.
zamówienie na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra: Uchwała nr 251.XXIV.2020 z dnia 29 października 2020 r.
Status zamówienia aktualne
zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia Usługi
wartość szacunkowa do 130 000 PLN
termin składania ofert
miejsce składania ofert oferty należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, 58-500 Jelenia Góra (lub w pok. 101 – Sekretariat Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, ul. Ptasia 6a, 58-500 Jelenia Góra)
zamówienie na: Część I sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze Uchwała nr 241.XXIII.2020 z dnia 30 września 2020 r.⁓ 1,3 ha; Część II sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze Uchwała nr 242.XXIII.2020 z dnia 30 września 2020 r.⁓ 1 ha.
zamówienie na Część I sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze Uchwała nr 241.XXIII.2020 z dnia 30 września 2020 r.⁓ 1,3 ha; Część II sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze Uchwała nr 242.XXIII.2020 z dnia 30 września 2020 r.⁓ 1 ha.
Status zamówienia aktualne
zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia Usługi
wartość szacunkowa do 130 000 PLN
termin składania ofert
miejsce składania ofert oferty należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, 58-500 Jelenia Góra (lub w pok. 101 – Sekretariat Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, ul. Ptasia 6a, 58-500 Jelenia Góra)
zamówienie na: Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM
zamówienie na Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM
Status zamówienia aktualne
nr sprawy RI.271.12.2021
zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
wartość szacunkowa do 130 000 PLN
termin składania ofert
miejsce składania ofert elektronicznie na adres e-mail: lbalicki@jeleniagora.pl
zamówienie na: Przeprowadzenia audytów rekompensat należnych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Jeleniej Górze od Miasta Jelenia Góra z tytułu umów wykonawczych: a)o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra z dnia 30.04.2015 r. b)na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Jeleniej Góry, prowadzenia PSZOKa oraz usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nr IZP-Z.272.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
zamówienie na Przeprowadzenia audytów rekompensat należnych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Jeleniej Górze od Miasta Jelenia Góra z tytułu umów wykonawczych: a)o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra z dnia 30.04.2015 r. b)na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Jeleniej Góry, prowadzenia PSZOKa oraz usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nr IZP-Z.272.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
Status zamówienia aktualne
nr sprawy GK.271.2.2021
zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia Usługi
wartość szacunkowa do 130 000 PLN
termin składania ofert
miejsce składania ofert Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pok. 206
zamówienie na: Przeprowadzenie kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu Jeleniej Góry
zamówienie na Przeprowadzenie kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu Jeleniej Góry
Status zamówienia rozstrzygnięte
nr sprawy GK.271.1.2021
zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia Usługi
wartość szacunkowa do 130 000 PLN
termin składania ofert
miejsce składania ofert Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pok. 206
zamówienie na: Zakup i dostawa oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych dla jeleniogórskich szkół w ramach projektu „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”, nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0004/18
zamówienie na Zakup i dostawa oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych dla jeleniogórskich szkół w ramach projektu „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”, nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0004/18
Status zamówienia rozstrzygnięte
zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia Dostawy
wartość szacunkowa do 130 000 PLN
termin składania ofert