Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Rok uchwalenia

uchwała nr: 351.XLIV.2017

uchwała nr 351.XLIV.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry

uchwała nr: 350.XLIV.2017

uchwała nr 350.XLIV.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze

uchwała nr: 349.XLIV.2017

uchwała nr 349.XLIV.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych, których nieprzekroczenie uprawnia do otrzymania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w czasie obowiązywania programu"

Status Obowiązująca

uchwała nr: 348.XLIV.2017

uchwała nr 348.XLIV.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych, których nieprzekroczenie uprawnia do otrzymania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, bez obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia

Status Obowiązująca

uchwała nr: 347.XLIV.2017

uchwała nr 347.XLIV.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

uchwała nr: 346.XLIV.2017

uchwała nr 346.XLIV.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmiany nazwy części drogi gminnej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 345.XLIII.2017

uchwała nr 345.XLIII.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyznania Nagrody Miasta Jeleniej Góry

Status Obowiązująca

uchwała nr: 344.XLIII.2017

uchwała nr 344.XLIII.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyznania honorowego tytułu "Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry"

Status Obowiązująca

uchwała nr: 343.XLIII.2017

uchwała nr 343.XLIII.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnic jakie dotknęły Gminę Brusy

Status Obowiązująca

uchwała nr: 342.XLIII.2017

uchwała nr 342.XLIII.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: 341.XLIII.2017

uchwała nr 341.XLIII.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Postaw na siebie II”, realizowanego w latach 2017 - 2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.3 „Aktywna integracja – ZIT AJ”, złożony w ramach konkursu nr RPDS.09.01.03-IP.02-02-196/16.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 340.XLIII.2017

uchwała nr 340.XLIII.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia na 2017 rok zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 339.XLIII.2017

uchwała nr 339.XLIII.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Jelenia Góra repatriantom zgodnie z ustawą o repatriacji

Status Obowiązująca

uchwała nr: 338.XLIII.2017

uchwała nr 338.XLIII.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

uchwała nr: 337.XLIII.2017

uchwała nr 337.XLIII.2017

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij