Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

zamówienie na: Budowa odcinka ulicy Thebesiusa w Jeleniej Górze realizowana w ramach Projektu: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych” (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

zamówienie na Budowa odcinka ulicy Thebesiusa w Jeleniej Górze realizowana w ramach Projektu: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych” (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

nr sprawy IZP-Z.271.48.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: dostawę licencji oprogramowania bazodanowego

zamówienie na dostawę licencji oprogramowania bazodanowego

nr sprawy IZP-Z.271.49.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Wykonanie usługi obejmującej przygotowanie gadżetów promocyjnych wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych

zamówienie na Wykonanie usługi obejmującej przygotowanie gadżetów promocyjnych wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych

nr sprawy RM.271.14.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert UM Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pok. 209

zamówienie na: Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II

zamówienie na Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II

nr sprawy MZDiM-P.271.08.2017

zamawiający Miejski Zarząd Dróg i Mostów

tryb zamówienia przetarg ograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra,Polska, pokój nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: „Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” – dostawa pomocy dydaktycznych

zamówienie na „Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” – dostawa pomocy dydaktycznych

nr sprawy IZP-Z.271.47.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Dostawę prasy na zasadach prenumeraty na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra w 2018 r

zamówienie na Dostawę prasy na zasadach prenumeraty na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra w 2018 r

nr sprawy IOT.271.38.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pok. 304.

zamówienie na: Zagospodarowanie zmieszanych odpadów budowlanych w ramach zadania Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II

zamówienie na Zagospodarowanie zmieszanych odpadów budowlanych w ramach zadania Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II

nr sprawy IZP-Z.271.46.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Wymianę stolarki okiennej w części budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasia 2-3 w Jeleniej Górze.

zamówienie na Wymianę stolarki okiennej w części budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasia 2-3 w Jeleniej Górze.

nr sprawy IOT.271.38.2017.PB

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58 Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej pok. 302

zamówienie na: Budowę parkingu przy ścieżce rowerowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Jeleniej Górze realizowaną w ramach zadania: „Sportowa Jelenia Góra”

zamówienie na Budowę parkingu przy ścieżce rowerowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Jeleniej Górze realizowaną w ramach zadania: „Sportowa Jelenia Góra”

nr sprawy IZP-Z.271.44.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Zakup miejsc na kursie doskonalącym dla nauczycieli z jeleniogórskich przedszkoli

zamówienie na Zakup miejsc na kursie doskonalącym dla nauczycieli z jeleniogórskich przedszkoli

nr sprawy E.271.31.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jeleniej Góry wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami OSP

zamówienie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jeleniej Góry wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami OSP

nr sprawy IZP-Z.271.40.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: usługę obejmującą opracowanie graficzne, skład, tłumaczenie na język angielski i niemiecki, druk „Informatora Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra oraz teczki ofertowej wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych”

zamówienie na usługę obejmującą opracowanie graficzne, skład, tłumaczenie na język angielski i niemiecki, druk „Informatora Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra oraz teczki ofertowej wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Inwestuj w Jeleniej Górze - promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych”

nr sprawy RM.271.13.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, pok. 209

zamówienie na: Aranżację dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Jelenia Góra w sezonie 2017/2018

zamówienie na Aranżację dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Jelenia Góra w sezonie 2017/2018

nr sprawy IZP-Z.271.45.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem części prac objętych dokumentacją „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasia 2-3 w Jeleniej Górze w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”.

zamówienie na Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem części prac objętych dokumentacją „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasia 2-3 w Jeleniej Górze w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”.

nr sprawy IOT.271.37.2017.PB

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58 Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej pok. 302

zamówienie na: Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej ppoż. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Gimnazjalna 2 w Jeleniej Górze

zamówienie na Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej ppoż. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Gimnazjalna 2 w Jeleniej Górze

nr sprawy E.271.28.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 14

zamówienie na: „remont instalacji hydrantowej” (zadanie nr 1 - obiekt przy ul. Kruszwicka 3) oraz „wykonanie wentylacji oddymiającej” (zadanie nr 2 - obiekt przy ul. Grottgera 1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Kruszwicka 3 w Jeleniej Górze.

zamówienie na „remont instalacji hydrantowej” (zadanie nr 1 - obiekt przy ul. Kruszwicka 3) oraz „wykonanie wentylacji oddymiającej” (zadanie nr 2 - obiekt przy ul. Grottgera 1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Kruszwicka 3 w Jeleniej Górze.

nr sprawy E.271.26.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, kancelaria pok. 14

zamówienie na: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych - obręb Sobieszów

zamówienie na Konserwacja urządzeń melioracji wodnych - obręb Sobieszów

nr sprawy GK-O.271.25.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie o cenę

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Sudecka 29 pokój nr 54, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Zakup miejsc na kursach doskonalących dla nauczycieli z jeleniogórskich szkół i przedszkoli

zamówienie na Zakup miejsc na kursach doskonalących dla nauczycieli z jeleniogórskich szkół i przedszkoli

nr sprawy E.271.27.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra, Polska

zamówienie na: wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze

zamówienie na wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze

nr sprawy IZP-Z.271.42.2017

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro (w tym "unijne")

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pok. 25, 58-500 Jelenia Góra

zamówienie na: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem części prac objętych dokumentacją „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasia 2-3 w Jeleniej Górze w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”.

zamówienie na Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem części prac objętych dokumentacją „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Ptasia 2-3 w Jeleniej Górze w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”.

nr sprawy IOT.271.36.2017.PB

zamawiający Miasto Jelenia Góra

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pok. 302

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij