Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 68.VII.2019

uchwała nr 68.VII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę - na okres do 40 lat - nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ulicy Spółdzielczej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 67.VII.2019

uchwała nr 67.VII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia oraz oddania w dzierżawę do lat 30 nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ul. Łomnickiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 66.VII.2019

uchwała nr 66.VII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 65.VII.2019

uchwała nr 65.VII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązująca

uchwała nr: 64.VII.2019

uchwała nr 64.VII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jelenia Góra"

Status Obowiązująca

uchwała nr: 63.VII.2019

uchwała nr 63.VII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 27

Status Obowiązująca

uchwała nr: 62.VII.2019

uchwała nr 62.VII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze

Status Obowiązująca

uchwała nr: 61.VII.2019

uchwała nr 61.VII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie Statutu Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2229 z dnia

uchwała nr: 60.VI.2019

uchwała nr 60.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie diety przysługującej członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 59.VI.2019

uchwała nr 59.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania w wyborach do Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice

Status Obowiązująca

uchwała nr: 58.VI.2019

uchwała nr 58.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice

Status Obowiązująca

uchwała nr: 57.VI.2019

uchwała nr 57.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 56.VI.2019

uchwała nr 56.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. Pomoc Gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu na lata 2019 – 2023

Status Obowiązująca

uchwała nr: 55.VI.2019

uchwała nr 55.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO IV na lata 2019-2024.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 54.VI.2019

uchwała nr 54.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1924 z dnia

uchwała nr: 53.VI.2019

uchwała nr 53.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1923 z dnia

uchwała nr: 52.VI.2019

uchwała nr 52.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1922 z dnia

uchwała nr: 51.VI.2019

uchwała nr 51.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 50.VI.2019

uchwała nr 50.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1921 z dnia

uchwała nr: 49.VI.2019

uchwała nr 49.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie cmentarza pomiędzy ulicami Sudecką i Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1920 z dnia

uchwała nr: 48.VI.2019

uchwała nr 48.VI.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Wodnej w Jeleniej Górze- etap A

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1919 z dnia

uchwała nr: 47.V.2019

uchwała nr 47.V.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 46.V.2019

uchwała nr 46.V.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi, jak również trybu ich pobierania

Status Obowiązująca

Uwagi Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.40.3.2019.JW1 stwierdził nieważność części uchwały.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1215 z dnia

uchwała nr: 45.V.2019

uchwała nr 45.V.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. Pomoc Gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu na lata 2019-2023

Status Obowiązująca

Uwagi zmieniona uchwałą nr 56.VI.2019 z dn. 6 marca 2019 r.

uchwała nr: 44.V.2019

uchwała nr 44.V.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych, których nieprzekroczenie uprawnia do otrzymania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1214 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij