Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 204.XVIII.2020

uchwała nr 204.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 203.XVIII.2020

uchwała nr 203.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 202.XVIII.2020

uchwała nr 202.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 201.XVIII.2020

uchwała nr 201.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3004, Rocznik 2020 r.

uchwała nr: 200.XVIII.2020

uchwała nr 200.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3003, Rocznik 2020 r.

uchwała nr: 199.XVIII.2020

uchwała nr 199.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024 dla Miasta Jelenia Góra"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 198.XVIII.2020

uchwała nr 198.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3002, Rocznik 2020 r.

uchwała nr: 197.XVIII.2020

uchwała nr 197.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 196.XVIII.2020

uchwała nr 196.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie odstąpienia od dochodzenia opłat za dzierżawę gruntów położonych na terenie Miasta Jelenia Góra i nie naliczania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 195.XVIII.2020

uchwała nr 195.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie odstąpienia od dochodzenia czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 194.XVIII.2020

uchwała nr 194.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3001, Rocznik 2020 r.

uchwała nr: 193.XVIII.2020

uchwała nr 193.XVIII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jelenia Góra, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3000, Rocznik 2020 r.

uchwała nr: 192.XVII.2020

uchwała nr 192.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 191.XVII.2020

uchwała nr 191.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ograniczenia ruchu i stanu czystości powietrza na ulicy Kazimierza Pułaskiego w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 190.XVII.2020

uchwała nr 190.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 189.XVII.2020

uchwała nr 189.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zwrotu bonifikaty od ceny nabytej nieruchomości

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 188.XVII.2020

uchwała nr 188.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice pomiędzy ulicami: Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 187.XVII.2020

uchwała nr 187.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich na terenie Jeleniej Góry

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1871, Rocznik 2020

uchwała nr: 186.XVII.2020

uchwała nr 186.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1870, Rocznik 2020

uchwała nr: 185.XVII.2020

uchwała nr 185.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Jelenia Góra repatriantom zgodnie z ustawą o repatriacji

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 184.XVII.2020

uchwała nr 184.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz w Dziennym Domu „Senior+” w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1869, Rocznik 2020

uchwała nr: 183.XVII.2020

uchwała nr 183.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1868, Rocznik 2020

uchwała nr: 182.XVII.2020

uchwała nr 182.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Rozstrzygnięcie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 r., syg.: NK-N.4131.40.5.2020.JW1 stwierdzające NIEWAŻNOŚĆ § 5. we fragmencie "Na rok 2020"

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1867, Rocznik 2020

uchwała nr: 181.XVII.2020

uchwała nr 181.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 180.XVII.2020

uchwała nr 180.XVII.2020

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jelenia Góra na rok szkolny 2019/2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1866, Rocznik 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij