Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 482.LVII.2018

uchwała nr 482.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie odwołania Skarbnika Miasta

Status Obowiązująca

uchwała nr: 481.LVII.2018

uchwała nr 481.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie wyboru ławników

Status Obowiązująca

uchwała nr: 480.LVII.2018

uchwała nr 480.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uwagi Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

uchwała nr: 479.LVII.2018

uchwała nr 479.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia na 2018 rok zadań, na które przeznacza się srodki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: 478.LVII.2018

uchwała nr 478.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra

Uwagi Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018 poz.5377 z dnia

uchwała nr: 477.LVII.2018

uchwała nr 477.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązująca

uchwała nr: 476.LVII.2018

uchwała nr 476.LVII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 475.LV.2018

uchwała nr 475.LV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Status Obowiązująca

uchwała nr: 474.LV.2018

uchwała nr 474.LV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

Status Obowiązująca

uchwała nr: 473.LV.2018

uchwała nr 473.LV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Status Obowiązująca

uchwała nr: 472.LV.2018

uchwała nr 472.LV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Status Obowiązująca

uchwała nr: 471.LV.2018

uchwała nr 471.LV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie utworzenia w Mieście Jelenia Góra odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018 poz. 4364 z dnia

uchwała nr: 470.LV.2018

uchwała nr 470.LV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra” składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Status Obowiązująca

uchwała nr: 469.LV.2018

uchwała nr 469.LV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018 poz. 4363 z dnia

uchwała nr: 468.LV.2018

uchwała nr 468.LV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązująca

Uwagi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w całości.

uchwała nr: 467.LV.2018

uchwała nr 467.LV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Jeleniej Góry"

Status Obowiązująca

uchwała nr: 466.LIV.2018

uchwała nr 466.LIV.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze

Status Obowiązująca

uchwała nr: 465.LIII.2018

uchwała nr 465.LIII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyznania Nagrody Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązująca

uchwała nr: 464.LIII.2018

uchwała nr 464.LIII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra"

Status Obowiązująca

uchwała nr: 463.LIII.2018

uchwała nr 463.LIII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Status Unieważniona

Uwagi Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały, w całości.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018 poz. 3549 z dnia

uchwała nr: 462.LIII.2018

uchwała nr 462.LIII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Status Obowiązująca

uchwała nr: 461.LIII.2018

uchwała nr 461.LIII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018 poz. 3548 z dnia

uchwała nr: 460.LIII.2018

uchwała nr 460.LIII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonania zadania, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Miasta Jelenia Góra miejsc w ośrodku wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ofiar przemocy w rodzinie

Status Obowiązująca

uchwała nr: 459.LIII.2018

uchwała nr 459.LIII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonania zadania, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Miasta Jelenia Góra dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 458.LIII.2018

uchwała nr 458.LIII.2018

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Jeleniej Góry

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018 poz. 3547 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij