Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 49.VIII.2015

uchwała nr 49.VIII.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej.

uchwała nr: 48.VIII.2015

uchwała nr 48.VIII.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

uchwała nr: 47.VIII.2015

uchwała nr 47.VIII.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.

uchwała nr: 46.VIII.2015

uchwała nr 46.VIII.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jelenia Góra w 2015 roku.

uchwała nr: 45.VIII.2015

uchwała nr 45.VIII.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

uchwała nr: 44.VIII.2015

uchwała nr 44.VIII.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015.

uchwała nr: 43.VIII.2015

uchwała nr 43.VIII.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

uchwała nr: 42.VII.2015

uchwała nr 42.VII.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązkowego zadania własnego Miasta Jelenia Góra, dotyczącego prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1068 Rocznik 2015

uchwała nr: 41.VII.2015

uchwała nr 41.VII.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1067 Rocznik 2015

uchwała nr: 40.VI.2015

uchwała nr 40.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 792 Rocznik 2015

uchwała nr: 39.VI.2015

uchwała nr 39.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze.

uchwała nr: 38.VI.2015

uchwała nr 38.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze.

uchwała nr: 37.VI.2015

uchwała nr 37.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dąbrówka 1" w Jeleniej Górze.

uchwała nr: 36.VI.2015

uchwała nr 36.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie nadania statutu Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze.

uchwała nr: 35.VI.2015

uchwała nr 35.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej "Uzdrowisko Cieplice".

uchwała nr: 34.VI.2015

uchwała nr 34.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmiany granic niektórych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”.

uchwała nr: 33.VI.2015

uchwała nr 33.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii o podwyższeniu kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze

uchwała nr: 32.VI.2015

uchwała nr 32.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 812 Rocznik 2015

uchwała nr: 31.VI.2015

uchwała nr 31.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 811, Rocznik 2015

uchwała nr: 30.VI.2015

uchwała nr 30.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Nowowiejskiej w Jeleniej Górze

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 830 Rocznik 2015

uchwała nr: 29.VI.2015

uchwała nr 29.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sąsiadującego z gminą Stara Kamienica, położonego w rejonie ulicy Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 829 Rocznik 2015

uchwała nr: 28.VI.2015

uchwała nr 28.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Jeleniej Góry skierowanego do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dotyczącego Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ( CAHVIO )

uchwała nr: 27.VI.2015

uchwała nr 27.VI.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

uchwała nr: 26.V.2015

uchwała nr 26.V.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry.

uchwała nr: 25.V.2015

uchwała nr 25.V.2015

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 1257, Rocznik 2015

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij