Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 154.XIV.2019

uchwała nr 154.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć udzielanych dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 7185

uchwała nr: 153.XIV.2019

uchwała nr 153.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 152.XIV.2019

uchwała nr 152.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 151.XIV.2019

uchwała nr 151.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 150.XIV.2019

uchwała nr 150.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 149.XIV.2019

uchwała nr 149.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 148.XIV.2019

uchwała nr 148.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 147.XIV.2019

uchwała nr 147.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 146.XIV.2019

uchwała nr 146.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 145.XIV.2019

uchwała nr 145.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 144.XIV.2019

uchwała nr 144.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 143.XIV.2019

uchwała nr 143.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 142.XIV.2019

uchwała nr 142.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 141.XIV.2019

uchwała nr 141.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 140.XIV.2019

uchwała nr 140.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 139.XIV.2019

uchwała nr 139.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 138.XIV.2019

uchwała nr 138.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 137.XIV.2019

uchwała nr 137.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 136.XIV.2019

uchwała nr 136.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 135.XIV.2019

uchwała nr 135.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 134.XIV.2019

uchwała nr 134.XIV.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 133.XIII.2019

uchwała nr 133.XIII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 132.XIII.2019

uchwała nr 132.XIII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2023

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 131.XIII.2019

uchwała nr 131.XIII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 130.XIII.2019

uchwała nr 130.XIII.2019

jakiego organu Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie opłaty targowej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6573

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij