Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 0050.69.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.69.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wykwaterowania do lokali zamiennych lokatorów z budynków wytypowanych do wykwaterowania na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.68.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.68.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przygotowania przez jednostki organizacyjne dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu, na potrzeby sporzadzenia łącznego sprawozdania finansowego Miasta Jeleniej Góry

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.66.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.66.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Gen. Józefa Bema

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.64.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.64.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zmiany formy zabezpieczenia zapłaty kar umownych za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Walerego Wróblewskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.62.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.62.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.61.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.61.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góra

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej nr 24 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie związanego z tym lokalem, w drodze przetargu niegraniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.60.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.60.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali użytkowych wraz ze sprzedażą związanych z tymi lokalami udziałó w gruncie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.59.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.59.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.58.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.58.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów Miasta Jelenia Góra w spółce Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.57.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.57.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze w 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.56.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.56.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.55.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.55.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2019/2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.54.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.54.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Pijarskiej, na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.53.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.53.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Jana Sobieskiego, w drodze przetargu nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.52.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.52.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Warszawskiej 58,60

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.51.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.51.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.50.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.50.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.49.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.49.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.48.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.48.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 listopada 2018 roku na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.47.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.47.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych”

Status Obowiązujące

Uwagi W Zarządzeniu nr 0050.1526.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych” § 1 otrzymuje brzmienie: (w załączniku)

zarządzenie nr: 0050.46.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.46.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zatwierdzenia projektów wykazów osób, z którymi umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności na 2019 rok.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.45.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.45.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2019 -2020 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.44.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.44.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w roku 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.43A.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.43A.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.43.2018.VIII

zarządzenie nr 0050.43.2018.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij