Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 0050.1554.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1554.2018.VII

wydane przez Prezydent Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie w 2018 roku zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1553.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1553.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo wodne w 2018 roku zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

zarządzenie nr: 0050.1552.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1552.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawowodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1551.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1551.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1550.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1550.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopiń nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1549.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1549.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.1078.2017.VII w sprawie nadania "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jelenia Góra"

zarządzenie nr: 0050.1548.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1548.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Plac Piastowski, w drodze przetargu nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1547.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1547.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Wodnej w Jeleniej Górze-etap A.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1546.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1546.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1545.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1545.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców położonych w Jeleniej Górze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste bądź sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1544.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1544.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Ignacego Paderewskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1543.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1543.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Dworskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1542.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1542.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie odwołania skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc zarządzenie nr 0050.1539.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

zarządzenie nr: 0050.1541.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1541.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1540.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1540.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

zarządzenie nr: 0050.1539.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1539.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Status Uchylone

zarządzenie nr: 0050.1537.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1537.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Grunwaldzkiej, w drodze przetargu nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1536.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1536.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1535.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1535.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1534.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1534.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad udzielania płatnych urlopów zdrowotnych dla poratowania zdrowia nauczycielom przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1532.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1532.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1531.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1531.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie i ratownictwo wodne.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1530.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1530.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1529.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1529.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań, dla których Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze jest podmiotem merytorycznym natomiast Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra jest dysponentem środków zgodnie z zapisami budżetu Miasta Jelenia Góra.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.1527.2018.VII

zarządzenie nr 0050.1527.2018.VII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij