Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 0050.191.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.191.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze za 2018 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.182.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.182.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.181.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.181.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie odwołania skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

zarządzenie nr: 0050.180.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.180.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.179.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.179.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 13 w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziału w gruncie związanego z tym lokalem, w drodze przetargu nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.178.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.178.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, w drodze przetargu nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.177.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.177.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali położonych w Jeleniej Górze wraz sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, w drodze przetargu nieograniczonego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.172.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.172.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.175.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.175.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.174.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.174.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.173.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.173.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 "Okrąglaczek" w Jeleniej Górze

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.171.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.171.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych krajowych oraz ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika używanego w celu odbycia podróży służbowej krajowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.170.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.170.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali użytkowych wraz ze sprzedażą związanych z tymi lokalami udziałów w gruncie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.163.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.163.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Jelenia Góra a Wspólnotą Mieszkaniową budynku Tkacka 6

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.161.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.161.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.169.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.169.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. procedury tworzenia Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

zarządzenie nr: 0050.165.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.165.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.162.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.162.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Warszawskiej 68

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050168.2019.VIII

zarządzenie nr 0050168.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.167.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.167.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań, dla których Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze jest podmiotem merytorycznym natomiast Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Jelenia Góra jest dysponentem środków zgodnie z zapisami budżetu Miasta Jelenia Góra

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.166.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.166.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.164.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.164.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych oraz windykcji należności podatkowych publicznoprawnych"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.159.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.159.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. powołania Grupy do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Aglomeracji Jeleniogórskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.160.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.160.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo wodne w 2019 roku zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.158.2019.VIII

zarządzenie nr 0050.158.2019.VIII

wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie w 2019 roku zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij