W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Informacja o terminie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji, w tym m.in.: 

1.       mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 
w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2.       mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3.       podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4.       podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5.       jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6.       organy władzy publicznej;

7.       podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 7 lutego 2023 r. 
do dnia 9 marca 2023 r., w następujących formach:

 

1. Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej i elektronicznej 
za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:

 

·         osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 
58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu Miasta tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,

- czwartek: 7:30-16:30,

- piątek: 7:30-14:30;

 

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl;

 

·         drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego 
do Urzędu Miasta Jelenia Góra).

 

2. Spotkania otwartego z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas którego omówione zostaną zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, jak również możliwe będzie wniesienie uwag, opinii i propozycji dot. projektu uchwały w formie ustnej do protokołu. Spotkanie odbędzie się:

 

·         21 lutego 2023 r. w godz. 16:00-18:00 w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska - sala konferencyjna, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra.

 

3. Ankiety dotyczącej projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, w formie online, która dostępna będzie:

 

·         pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/jelenia_gora_kr_ankieta oraz na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (zakładka aktualności), na stronie poświęconej Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra: gpr.jeleniagora.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra: bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia, konsultacje społeczne).

 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym i ankietą dostępne będą od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia 9 marca 2023 r.:

 

·         w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 
58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,

- czwartek: 7:30-16:30,

- piątek: 7:30-14:30;

 

·         na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności), gpr.jeleniagora.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia, konsultacje społeczne).

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 

a.       niedotyczące zakresu konsultacji, tj. niezwiązane z projektem Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;

b.       z datą wpływu przed dniem 7 lutego 2023 r. oraz po dniu 9 marca 2023 r.,

c.       niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby/podmiotu zgłaszającej/-ego uwagi, opinie 
i propozycje,

d.       przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, opinii 
i propozycji zmian zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

 

Informacji związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra udziela Wydział Rozwoju Miasta, tel. 75 75 46 126, e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl.

Powiadom znajomego