W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Raport pokonsultacyjny

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

1. Organizacja i przebieg
Konsultacje społeczne rozpoczęły się 14 czerwca i trwały do 5 lipca 2021 roku.
Zostały one przeprowadzone zgodnie z wytycznymi art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247) w związku z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2021 poz. 110). Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców , w tym przede wszystkim do mieszkańców Miasta Jelenia Góra.
Informacja o podjęciu konsultacji zostały zamieszczone na stronie https://bip.jeleniagora.pl/artykuly/349/2021, w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej: https://konsultacje.jeleniagora.pl/.
Z treścią dokumentu można było zapoznać się:
◼ w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy w godzinach: 7:30 – 15:30,w czwartki w godzinach 7:30 – 16:30, w piątki w godzinach 7:30 – 14:30,
◼ na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra, pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl, w zakładce: Zawiadomienia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Ochrony Środowiska.
Ich celem było zebranie opinii, złożeniu uwag i wniosków w zakresie objętym przedmiotem konsultacji. Uwagi i opinie składane były wyłącznie na formularzach składania uwag i wniosków będącego częścią udostępnionego materiału konsultacyjnego. Natomiast wypełnione formularze można było przekazywać:
◼ drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: jelenia-gora@trako.com.pl lub komunikacja_miejska@jeleniagora.pl,
◼ pocztą tradycyjną – w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra.
2. Podmiot konsultacji społecznych
Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli mieszkańcy oraz inni interesariusze działający na terenie Miasta Jelenia Góra.
3. Informacja o projekcie
Przedmiotem dokumentu jest analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Analiza obejmuje w szczególności:
◼ analizę finansowo-ekonomiczną;
◼ oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi;
◼ analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.
4. Zgłoszone uwagi
Podczas konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.
5. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych
Podczas trwania konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do projektu.

Załączniki

Powiadom znajomego