W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

JAK I GDZIE GŁOSOWAĆ W JELENIEJ GÓRZE

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 • nie jest ubezwłasnowolniony,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

A także, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje w Polsce i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 §1 pkt 2 i§ 2 Kodeksu Wyborczego)

Głosować w Jeleniej Górze może:

Wyborca ujęty w spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Jeleniej Góry,
 • stale zamieszkujący na terenie Jeleniej Góry, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Jeleniej Góry, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Jeleniej Góry.

 

JAK DOPISAĆ SIĘ DO CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW?

 

Jak zaktualizować swoje dane w CRW?

Jeśli mieszkasz na stałe w Jeleniej Górze a nie zgłosiłeś tego faktu w Urzędzie – złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki):


Wnioski papierowe można składać w Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A) w godzinach:
poniedziałek – środa - 7:30-15:15
czwartek - 7:30-16:15
piątek - 7:30-14:15

Umówienie wizyty przez Internet w Wydziale Obsługi Klienta

Każdy wniosek będzie rozpatrzony przez urzędnika indywidualnie i wprowadzony do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych do 5 dni.

 

Jak samodzielnie sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.
Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

 

GDZIE GŁOSOWAĆ?

- Podział na obwody do głosowania
- Zamknięte obwody do głosowania
- Obwieszczenie Prezydenta

 

JAK GŁOSOWAĆ?

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

WNIOSEK O ZMIANĘ MIEJSCA GŁOSOWANIA

 

Wyborca który:

 • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 • czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.
 • może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Co powinien zawierać wniosek?

 • nazwisko i imię (imiona) wyborcy,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL wyborcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.

 

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

PRZEZ INTERNET bez wychodzenia z domu
https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania
W URZĘDZIE
Wniosek o zmianę miejsca głosowania

 

Wniosek należy złożyć do 6 czerwca br. do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów:

 • na piśmie z własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl

Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą w Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A) w godzinach:
poniedziałek – środa - 7:30-15:15
czwartek - 7:30-16:15
piątek - 7:30-14:15 


Umówienie wizyty przez Internet w Wydziale Obsługi Klienta

UWAGA! Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać w:

Centrum Obsługi Klienta (przy ul. Ptasiej 6A) w godzinach:
poniedziałek – środa – 7:30-15:15
czwartek – 7:30-16:15
piątek – 7:30-14:15

Umówienie wizyty przez Internet w Wydziale Obsługi Klienta

Wniosek składa się tylko na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. LINK DO WNIOSKU PDF

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.  LINK DO UPOWAŻNIENIA PDF

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawiony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

UWAGA !!!

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić wydanego zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Załączniki

Powiadom znajomego