W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

433.2021.VIII

OBWIESZCZENIE Nr 433.2021.VIII

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 15 listopada 2021 r.

 
Zgodnie z art. 10, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), 
ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie szafy oświetlenia ulicznego wraz z powiązaniem kablowym, na terenie działki nr 727 (AM-10, obręb 0020), przy ul. Tkackiej w Jeleniej Górze.
W związku z powyższym informuję, że wniosek o ustalenie lokalizacji ww. inwestycji dostępny jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra (ul. Ptasia 6a, pok. 201, II piętro), w godzinach pracy urzędu.

Stronom postępowania przysługuje prawo do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia 15 listopada 2021 r. Strony mogą działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolności do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.


Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w ww. wydziale. Strony postępowania mogą się z nimi zapoznać na każdym etapie postępowania, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-)

Julian Wajenerowski

p.o. Kierownika Referatu

Architektury i Urbanistyki

Wydział Architektury, Urbanistyki

i BudownictwaZałączniki

433.2021.VIII pdf, 204 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane