Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 37 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 ze zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące :
1) podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy,
2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o której mowa  w art. 11 ustawy,
3) wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust 1 i 8 ustawy.Załączniki:

Podstawowa kwota dotacji i wskażnik - stan na 01.01..2021 r
Podstawowa kwota dotacji i wskażnik - stan na 01.04.2021 r.
Podstawowa kwota dotacji i wskażnik - stan na 01.11.2021 r.