KATALOG USŁUG

NAJCZĘŚCIEJ ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

 

URODZENIAURODZENIA MałżeństwaMAŁŻEŃSTWA ZGONYZGONY POZOSTAŁE USCPOZOSTAŁE USC
EWIDENCJA LUDNOŚCI
EWIDENCJA LUDNOŚCI
DOWODY OSOBISTE
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
SPRAWY SPOŁECZNE
SPRAWY SPOŁECZNE
REJESTRACJA POJAZDU
REJESTRACJA POJAZDU
EWIDENCJA POJAZDÓW
EWIDENCJA POJAZDÓW
PRAWA JAZDY
PRAWA JAZDY
EDUKACJA
EDUKACJA
ODPADY
ODPADY
OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
TRANSPORT
TRANSPORT
PODATKI
PODATKI
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
ARCHITEKTURA I
URBANISTYKA
BUDOWNICTWO
BUDOWNICTWO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
GEODEZJA
I KARTOGRAFIA
REWITALIZACJA
REWITALIZACJA
SPORT I TURYSTYKA
SPORT I TURYSTYKA
KULTURA I ZABYTKI
KULTURA
I ZABYTKI
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI