Miasto Jelenia Góra wykonuje zadania gminy i zadania powiatu określone przepisami prawa przy pomocy jednostek organizacyjnych utworzonych w celu realizacji zadań Miasta Jelenia Góra.

 

 

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 0050.1534.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra, instytucji kultury oraz spółek z udziałem Miasta jelenia Góra