Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej p.n. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania"Załączniki:

Ogłoszenie konkursowe
załącznik nr 1 do oferty
załącznik nr 2 do oferty
załącznik nr 3 do oferty