Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. 

Konsultacje odbywają się w terminie od 20 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r., w następującej formie:

1. Zbierania uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:
 
♦ osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209,
w godzinach pracy Urzędu Miasta tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,
- czwartek: 7:30-16:30,
- piątek: 7:30-14:30;

♦ za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl;

♦ drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego do Urzędu Miasta Jelenia Góra).

 
2. Spotkań otwartych z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas których zaprezentowany zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, jak również możliwe będzie wyrażanie uwagi i opinii nt. dokumentu w formie ustnej do protokołu. Spotkania odbędą się:
 

♦  11 stycznia 2023 r. w godz. 11:00-13:00 w Jeleniogórskim Centrum Kultury filia Muflon - sala widowiskowa, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra,

♦ 11 stycznia 2023 r. w godz. 16:00-18:00 w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska - sala konferencyjna, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra,

♦ 16 stycznia 2023 r. w godz. 16:00-18:00, w Muzeum Przyrodniczym, ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra.

 
3. Formularza ankietowego dotyczącego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, który dostępny będzie:
 

♦  w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,
- czwartek: 7:30-16:30,
- piątek: 7:30-14:30;

♦  na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności), gpr.jeleniagora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia, konsultacje społeczne). Ankietę należy wypełnić i dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl;

♦  w wersji online pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/jelenia_gora_konsultacje_gpr .

 Załączniki:

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.
Formularz konsultacji
Formularz ankietowy