Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym


Szanowni Państwo, 

Miasto Jelenia Góra przystąpiło do prac związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034. Dokument ten opracowywany jest w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Strategia jako jeden z najważniejszych, wielowymiarowych dokumentów będzie określała przyszłe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Jeleniej Góry, cele strategiczne i operacyjne, misję, wizję oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście, w długiej perspektywie czasu.

Dążąc do poznania Państwa opinii i spostrzeżeń na temat Jeleniej Góry, warunków życia w mieście, a także potrzeb i oczekiwań, związanych z rozwojem miasta, zachęcam Państwa do udziału w krótkim badaniu ankietowym.

Wynika badania ankietowego wykorzystane zostaną wyłącznie w celu opracowania diagnozy miasta Jelenia Góra przygotowywanej na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034.

Badanie ankietowe realizowane jest w terminie od dnia 3 lipca do dnia 23 lipca 2023 r., przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. współpracujący z Miastem Jelenia Góra w opracowaniu dokumentu.

Kwestionariusz ankietowy dostępny jest w wersji online, a także  można go pobrać, uzupełnić i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ankieta dla mieszkańców Jeleniej Góry:

• wersja online: https://www.badania-ipc.pl/index.php/423652?lang=pl

• formularz ankietowy do pobrania i przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl - załącznik nr 1.

Ankieta dla przedsiębiorców:

• wersja online: https://www.badania-ipc.pl/index.php/858771?lang=pl

• formularz ankietowy do pobrania i przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl - załącznik nr 2.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Darią Kozłowską, Wydział Rozwoju Miasta, tel. 75 75 46 126.Załączniki:

Formularz ankietowy dla mieszkańców Jeleniej Góry
Formularz ankietowy dla przedsiębiorców