[start] [koniec]

Potwierdzono aktualność dn.: 25.04.2022 r.Załączniki:

GM-6
GM-6-wniosek
GM-6-deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
GM-6-oświadczenie o stanie majątkowym
RODO - klauzula informacyjna
GM-6-zaświadczenie o zarobkach
GM-6-oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych