[start] [koniec]

Potwierdzono aktualność dn.: 11.08.2022 r.Załączniki:

GM6 - wniosek
GM6 - oświadczenie o stanie majątkowym
GM6 - deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
RODO - klauzula informacyjna
GM6 - zaświadczenie o zarobkach
GM6 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Karta usługi - rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości czynszowych