[start] [koniec]Załączniki:

GM6 - wniosek
GM6 - oświadczenie o stanie majątkowym
GM6 - deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
RODO - klauzula informacyjna
GM6 - zaświadczenie o zarobkach
GM6 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Karta usługi - Rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości czynszowych