w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze, przeznaczonych do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania przyległych nieruchomości - w drodze bezprzetargowejZałączniki:

790.2024.VIII