A17. Potwierdzono aktualność na dzień:  08.11.2016Załączniki:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego
Oświadczenie
Informacje uzupełniające
Oświadczenie - wersja edytowalna
Karta informacyjna