A17. Potwierdzono aktualność na dzień:  19.12.2016Załączniki:

Karta informacyjna
Zgłoszenie
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - wersja edytowalna
Informacja uzupełniająca