A17. Potwierdzono aktualność na dzień:  08.03.2017Załączniki:

Zgłoszenie
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - wersja edytowalna
Informacja uzupełniająca
Karta informacyjna