A17. Potwierdzono aktualność na dzień: 20.12.2018 r.

Wzory dokumentów wprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z objaśnieniami i przykładami wypełnionych dokumentów, dostępne pod adresem:

http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Praktyczny poradnik pod adresem: https://budowlaneabc.gov.pl/

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku.Załączniki:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - wersja edytowalna
Informacja uzupełniająca
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgłoszenie
Karta informacyjna