PB-2a. Potwierdzono aktualność na dzień: 10.07.2021 r.

 Załączniki:

Informacja uzupełniająca
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf
PB-5 Oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane.pdf